0
0

Do Kogo Idziesz Breakout

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni Tonacja c
    7 ulubionych
Intro: c f c f c


cPosadziłam sto kwiatów tu,
cBo wiedziałam, że przyjdziesz znów,
cBo myślałam, że kolor ich
cZatrzyma Twój wzrok.


fZasadziłam dwa krzewy bzu,
Bo wiedziałam, że przyjdFziesz znów,
cBo myślałam, że zapach ich
CZatrzyma Twój krok.   c 


cPobieliłam ściany i próg,
cŻebyś z dala ujrzeć go mógł,
cŻeby nawet, przy świetle gwiazd,
cOdbijał ich blask.


fTy przeszedłeś i nawet raz…  F 
FNie spojrzałeś na kwiat, na domC,
cChociaż serce me biło tak,
cJak na trwogę dzwon.

C c C c

CDo kogo idziesz, jak Fpoprzez mgłę ?     C 
Dla kogo niecsiesz ramiona swe?C 
FKto bardziej czceka na przyjście Twe? C 
CKto mocniej tęskni … noce i dcnie?


Mocje kwiaty już przykrył śnieg.
Mocje bzy już pościnał mróz.
Zacmknął rzekę na zamków sto.
ZatrzCymał jej bieg.     c 


Lfecz Ty nawet w najgorszy czas,
Przfy gasnących płomykach gwiazd,
Po pcas w śniegu, przez zimny wiatr,
Co ncoc idziesz gdzieś…


DoC kogo idziesz, jFak poprzez mgłę ?  C 
DlCa kogo niesiesz ramicona swe?
KtCo bardziejF czeka Cna przyjście Twe?c 
KtoC mocniFej tęskni …C noce i dnie? c 


DCo kogo idziesz, jaFk poprzez mgłę ?
Dla kCogo niesiesz racmiona swe?        C 
KtFo bardziej czCeka na przyjc7ście Twe?   b7  
Kcto mocniFej tęskni … nocec i dnie?


c c7 c f c f c f c c7 cOceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 1 głos
anonim