0
0

Dlaczego walczę Breakout

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni Tonacja G
B H B H B A G C Cis C B A G D Dis C B A Gis G

GDlaczego zawsze pragnęF 
GWciąż pragnę podnieść więcej
DlGaczego zawsze pragnę
WciGąż pragnę skoczyć wyżej
CDlaczego zawsze pragnę
WciCąż pragnę płynąć szybciej
GDlaczego walczę z samym sobą


GDlaczego zawsze pragnę F 
GWciąż pragnę rzucić dalej Fis   
GDlaczego zawsze pragnę
WciGąż pragnę strzelać celniej
CDlaczego chcę uderzać  H 
CUderzać coraz silniej
GDlaczego walczę z samym sobą

G Fis C Fis G C G C


GDlaczego zawsze pragnę Fis   
GChcę mierzyć najdokładniej  F 
GDlaczego człowiek z innym
CzłGowiekiem chce się zmagać  F 
DlaCczego walczę stale
WciCąż walczę z samym sobą
DGlaczego walczę z samym sobą


C G C G C G C G C G
Oceń to opracowanie
anonim