0
0

Gdy masz przyjść Breakout

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
D C D F D C D E F E D E D A

MDocniej świeci słońce, gdy masz przyjść   C  F 
MDocniej pachną kwiaty, gdy masz przyjść     F 
CDiszej gada rzeka, gdy masz przyjść  F 
CDiszej szepcą drzewa, gdy masz przyjść    C 

d E F E d E A

WDielkie jest czekanie, gdy masz przyjść,C  F 
WiDelkie jest pragnienie, gdy masz przyjść F 
WiDelka jest nadzieja, gdy masz przyjść   F 
WiDelka jest modlitwa, gdy masz przyjść


DPrzyjdź do mnie jaGsny D 
PrzDyjdź jak ogień czysty    A 


A d E a D F A D F a d

Neiech twe ręceF   e 
pdomogą mie z pożaru Fwyjść
Ndiech mi zFdejmą już
kdoszulę z ognia, która pFali mnied 


Solo: d E F 12x

Ndiech tewe ręcFe    e 
Pdodadzą mei czułFości chleeb
Ndiech napojąF mnie e 
kDoszule z oEgnia zdejmą zeA mnie
iE z Ciebie zdejmą teAż


WiDelkie jest czekanie, gdy masz przyjść,
WiFelkie jAest pragnienie, gdy mDasz przyjść
WiFelka jeDst nadzieja, gdy masz przyjść
WiFelka jest modlitwa, gDdy masz przyjść


PrDzyjdź do mnie jasGny       F 
PrGzyjdź jak ogDień czysty


PrzGyjdź do mnie jasny F 
PrAzyjdź jak ogień czysty  D 


Oceń to opracowanie
anonim