Pszczółka Maja Piosenki dla dzieci

Korektę nadesłał duzyfacio14 6 dni temu

PSZCZÓŁKA MAJA Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie Świat, w którym baśń ta dzieje się Malutka pszczółka mieszka w nim I wiedzie wśród owadów prym Tę pszczółkę, którą tu widzicie zowią Mają Wszyscy Maję znają i kochają Maja fruwa tu i tam Świat swój pokazując nam Dziś spotka Was maleńka, zwinna pszczółka Maja Mała, śmiała, rezolutna Maja Nasza przyjaciółka Maja Maju (x3) Maju cóż zobaczymy dziś?
[C]Jest gdzieś lecz nie wiadomo g[G]dzie Ś[F]wiat, w którym baśń ta dzieje s[C]ię M[C]alutka pszczółka mieszka w n[G]im I[F] wiedzie wśród owadów p[C]rym ref.: T[C]ę [F] pszczółk[G7]ę, k[C]tórą tu widzicie zowią M[d]ają W[G]szyscy Maję znają i koc[C]hają M[C]aja fruwa tu i [d]tam Ś[G]wiat swój pokazując n[C]am D[C]ziś [F] spot[G7]ka W[C]as maleńka, zwinna pszczółka M[d]aja M[G]ała, śmiała, rezolutna M[C]aja N[C]asza przyjaciółka M[F]aja M[C]aju (x3) M[C]aju cóż z[G]obac[G7]zymy dz[C]iś?


           
CJest gdzieś lecz nie wiadomo gGdzie
ŚFwiat, w którym baśń ta dzieje sC
MCalutka pszczółka mieszka w nGim
IF wiedzie wśród owadów pCrym

ref.:
TCę   F pszczółkG7ę,
kCtórą tu widzicie zowią Mdają
WGszyscy Maję znają i kocChają
MCaja fruwa tu i dtam
ŚGwiat swój pokazując nCam

DCziś   F spotG7ka WCas maleńka,
zwinna pszczółka Mdaja
MGała, śmiała, rezolutna MCaja
NCasza przyjaciółka MFaja

MCaju (x3)
MCaju cóż zGobacG7zymy dzCiś?
C,G,F,G7,Dm
PSZCZÓŁKA MAJA

 Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie
 Świat, w którym baśń ta dzieje się
 Malutka pszczółka mieszka w nim
 I wiedzie wśród owadów prym

 Tę    pszczółkę,
 którą tu widzicie zowią Mają
 Wszyscy Maję znają i kochają
 Maja fruwa tu i tam
 Świat swój pokazując nam

 Dziś    spotka Was maleńka,
 zwinna pszczółka Maja
 Mała, śmiała, rezolutna Maja
 Nasza przyjaciółka Maja

 Maju (x3)
 Maju cóż zobaczymy dziś?

Postęp akceptacji +1 -0
Typ decyzji: Korekty
Status: W trakcie rozstrzygania
5
Za oddanie głosu na to opracowanie dostaniesz +1 punkt karmy. Zapoznaj się z zasadami kontrybucji.
Głosy i komentarze
 • Overboy
  Overboy

  głosował za zatwierdzeniem 5 punktami 5 dni temu

anonim
Historia Zmian
# Autor Data
1 Nieznany użytkownik 11 lat temu
2 duzyfacio14 6 dni temu