Pszczółka Maja Piosenki dla dzieci

Korektę nadesłał
duzyfacio14
duzyfacio14
3 miesiące temu
Instrument: Tylko Tekst Gitara

PSZCZÓŁKA MAJA Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie Świat, w którym baśń ta dzieje się Malutka pszczółka mieszka w nim I wiedzie wśród owadów prym Tę pszczółkę, którą tu widzicie zowią Mają Wszyscy Maję znają i kochają Maja fruwa tu i tam Świat swój pokazując nam Dziś spotka Was maleńka, zwinna pszczółka Maja Mała, śmiała, rezolutna Maja Nasza przyjaciółka Maja Maju (x3) Maju cóż zobaczymy dziś?
[C]Jest gdzieś lecz nie wiadomo g[G]dzie Ś[F]wiat, w którym baśń ta dzieje s[C]ię M[C]alutka pszczółka mieszka w n[G]im I[F] wiedzie wśród owadów p[C]rym ref.: T[C]ę [F] pszczółk[G7]ę, k[C]tórą tu widzicie zowią M[d]ają W[G]szyscy Maję znają i koc[C]hają M[C]aja fruwa tu i [d]tam Ś[G]wiat swój pokazując n[C]am D[C]ziś [F] spot[G7]ka W[C]as maleńka, zwinna pszczółka M[d]aja M[G]ała, śmiała, rezolutna M[C]aja N[C]asza przyjaciółka M[F]aja M[C]aju (x3) M[C]aju cóż z[G]obac[G7]zymy dz[C]iś?


           
CJest gdzieś lecz nie wiadomo gGdzie
ŚFwiat, w którym baśń ta dzieje sC
MCalutka pszczółka mieszka w nGim
IF wiedzie wśród owadów pCrym

ref.:
TCę   F pszczółkG7ę,
kCtórą tu widzicie zowią Mdają
WGszyscy Maję znają i kocChają
MCaja fruwa tu i dtam
ŚGwiat swój pokazując nCam

DCziś   F spotG7ka WCas maleńka,
zwinna pszczółka Mdaja
MGała, śmiała, rezolutna MCaja
NCasza przyjaciółka MFaja

MCaju (x3)
MCaju cóż zGobacG7zymy dzCiś?
PSZCZÓŁKA MAJA

 Jest gdzieś lecz nie wiadomo gdzie
 Świat, w którym baśń ta dzieje się
 Malutka pszczółka mieszka w nim
 I wiedzie wśród owadów prym

 Tę    pszczółkę,
 którą tu widzicie zowią Mają
 Wszyscy Maję znają i kochają
 Maja fruwa tu i tam
 Świat swój pokazując nam

 Dziś    spotka Was maleńka,
 zwinna pszczółka Maja
 Mała, śmiała, rezolutna Maja
 Nasza przyjaciółka Maja

 Maju (x3)
 Maju cóż zobaczymy dziś?

Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy
Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy

Korekty +1 -0

Status: Zatwierdzona
Wartość: 8 punktów karmy

Głosy i komentarze

 • Alicja
  Alicja

  głosował za zatwierdzeniem 5 punktami 3 miesiące temu

 • Arek Janicki
  Arek Janicki

  zaakceptował opracowanie 3 miesiące temu

anonim

Historia Zmian

1
Nieznany użytkownik
Nadesłano 11 lat temu
2
duzyfacio14
Korekty 3 miesiące temu