Bądź wola Twoja Deus Meus

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Redakcja
Szczęśliwi ci, którzy chodzą prostą drogą,
którzy szukają Pana całym sercem,
którzy szukają Pana całym sercem.
Szczęśliwi ci, których droga nieskalana,
którzy szukają Pana całym sercem,
którzy szukają Pana całym sercem.
Błogosławieni, posłusznie słuchający Jego słowa,
pełni pokoju miłujący prawa i Jego naukę.

Bądź wola Twa, bądź wola Twa,
jak w niebie, tak na ziemi.

Wyciągam ręce, Panie,
do Twoich przykazań,
które całą duszą pokochałem,
które całą duszą pokochałem,
bo Twoje słowo jest pochodnią
dla stóp moich.
Twe pouczenia są moimi psalmami,
Twe pouczenia są moimi psalmami.
Oto przychodzę, Panie! Daj mi moc,
bym pełnił Twoją wolę.
Tak pragnę, aby Twoja łaska Panie,
napełniła ziemię.

Bądź wola Twa, bądź wola Twa,
jak w niebie tak na ziemi.Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim