Błogosławiony bądź Deus Meus

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Redakcja
Błogosławiony bądź,
Panie Wszechświata,
Tobie chwała i cześć.
Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Tobie chwała i cześć.
Błogosławiony bądź, Boże Izraela,
Tobie chwała i cześć.
Trzykrotnie święty,
Boże Wszechświata,
Tobie chwała i cześć.

Adonai...
Elohim...

Dałeś nam Panie,
Matkę Zbawiciela,
Tobie chwała i cześć.
Ty zasadziłeś drzewo życia,
Tobie chwała i cześć.
Śmierć zwyciężyłeś swoim
zmartwychwstaniem,
Tobie chwała i cześć.
Ty nam zesłałeś
Ducha Świętego,
Tobie chwała i cześć.

I przebaczasz nasze winy,
Tobie chwała i cześć.
Leczysz choroby,
pocieszasz utrapionych,
Tobie chwała i cześć.
Ty karmisz głodnych,
wyzwalasz uwięzionych,
Tobie chwała i cześć.
I ocaliłeś, których miłujesz,
Tobie chwała i cześć.

Naj, naj, naj... Adonai...
Naj, naj, naj... Elohim...

Ty otworzyłeś nam bramy nieba.
Przychodzisz i modlisz się w nas.
Ty wysłuchujesz naszych modlitw.
Przychodzisz i modlisz się w nas.
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
Niech będzie chwała i część.
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
Niech będzie chwała i część.

Naj, naj, naj... Adonai...
Naj, naj, naj... Elohim...Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim