Łączko zielona GANG MARCELA

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Redakcja
Łączko, łączko, łączko zielona!
Łączko, łączko, łączko zielona!
Któż cię będzie, łączko, kosił,
Jak ja będę szablę nosił?
Łączko, łączko, łączko zielona!
Któż cię będzie, łączko, kosił,
Jak ja będę szablę nosił?
Łączko, łączko, łączko zielona!

Pole, pole, pole szerokie!
Pole, pole, pole szerokie!
Któż cię będzie, pole, orał,
Jak ja będę z Mochem porał?
Pole, pole, pole szerokie!
Któż cię będzie, pole, orał,
Jak ja będę z Mochem porał?
Pole, pole, pole szerokie!

Maryś, Maryś, Maryś kochana!
Maryś, Maryś, Maryś kochana!
Któż cię będzie, Maryś, kochał,
Jak ja będę w wojsku szlochał?
Maryś, Maryś, Maryś kochana!
Któż cię będzie, Maryś, kochał,
Jak ja będę w wojsku szlochał?
Maryś, Maryś, Maryś kochana!
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim