0
0

blondyna ( a u sąsiada tam ) Janusz Laskowski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę
    51 ulubionych

BLONDYNA - ( A u s?siada tam .. ) Laskowski Janusz

  1.      Naa opolskim rynku  zegar smutndo  bije,  tam moja blonadyna   ?ldubne wino   pije.       a          E7                    a 
           ?lubne wino pije,  ze mn? wypG7i?  nie chce.  Ej boli Cmnie,  boli,  modje biedne  serce.    a          E7                     a 


  R.     A u s?siadad tam kapela gra, dzia?   moja mi?a  ?luby maE.                  a 
          A u s?siadda tam, po  ta?cu ?pi? a, gdy  inny  ju? ?luuje  zE ni?.               a 
          A u s?siadda tam kapela gra, dzai?  moja mi?a  ?luby mEa.                a 
          A u s?siadda tam, po ta?cu ?pi? a, gdy  inny ju? ?lubuje  soEbie z ni?.                 E7  


   2.  Naa niebie wysokim  jaskód?ki  furgaj? ,  najawi?cej ch?dopaki  blondyny kochaj?.a        E7                   a 
        Kocha?em blondyn? ,  niebieskie   oG7cz?ta,   jak tak? pokCochasz,  nad zawsze pami?tasz. a              E7                      a 


  R.    A u s?siadad tam kapela gra, dzia?   moja mi?a   ?luby mEa.                 a 
          A u s?siadda tam, po  ta?cu ?pi? a, gdy  inny  ju? ?luuje  zE ni?.               a 
          A u s?siadda tam kapela gra, dzai?  moja mi?a  ?luby mEa.                a 
          A u s?siadda tam, po  ta?cu ?pi? a, gdy  inny ju? ?lubuje  soEbie z ni?.                 E7  

   3.  Taopi?em sw? ?a?o??  w piwie, w&odacute;dce,  winie , i nie zaapomnia?em  do swojej blondyniae.             E7                      a 
         I nie zapomnia?em,  zapomnie? niG7e  mog? ,  zapakuj?  graCty  i wyrusz?d  w drog?.      a          E7                a 


  R.    A u s?siadad tam kapela gra, dzia?   moja mi?a  ?luby maE.                  a 
          A u s?siadda tam, po  ta?cu ?pi? ,a gdy  inny  ju? ?luuje  zE ni?.               a 
          A u s?siadda tam kapela gra, dzai?  moja mi?a  ?luby mEa.                a 
          A u s?siadda tam, po ta?cu ?pi? a, gdy  inny ju? ?lubuje  soEbie z ni?.                 E7  

   4.  Iad? sobie drog? , ludzie mndie  pytaj? ,  czemu ami nad  g?ow? d  jaskó?ki furgaja??           E7                  a 
        Ludzie moi mili, to z takieG7j przyczyny,   by?cie nie Cwierzylid   w wierno?? u blondayny.       E7                             a 

  R.     A u s?siadad tam kapela gra, dzia?   moja mi?a  ?luby mEa.                  a 
          A u s?siadda tam, po  ta?cu ?pi? a, gdy  inny  ju? ?luuje  zE ni?.               a 
          A u s?siadda tam kapela gra, dzai?  moja mi?a  ?luby mEa.                 a 
d a E E7..... a
A u s?siada tam, po ta?cu ?pi? , gdy inny ju? ?lubuje sobie z ni?.
=================================================================================

BLONDYNA - ( A u s?siada tam .. ) Laskowski Janusz

  1.      Nea opolskim rynku  zegar smutnao  bije,  tam moja blonedyna   ?laubne wino  pije.        e          H7                   e 
           ?lubne wino pije,  ze mn? wypD7i?  nie chce.  Ej boli Gmnie,  boli,  moaje biedne  serce.    e         H7                     e 


  R.     A u s?siadaa tam kapela gra, dzie?   moja mi?a  ?luby maH7.                 e 
          A u s?siadaa tam, po  ta?cu ?pi? e, gdy  inny  ju? ?luuje  zH7 ni?.              e 
          A u s?siadaa tam kapela gra, dzei?  moja mi?a   ?luby H7ma.               e 
          A u s?siadaa tam, po ta?cu ?pi? e, gdy  inny ju? ?lubuje - sH7obie z ni?.


   2.  Nea niebie wysokim  jaskóa?ki  furgaj? ,  najwei?cej ch?aopaki  blondyny kochaj?.e        H7                   e 
        Kocha?em blondyn? ,  niebieskie   oD7cz?ta,   jak tak? pokGochasz, a zaawsze pami?tasz.  e               H7                     e 


  R.    A u s?siadaa tam kapela gra, dzie?   moja mi?a ?luby ma.H7                  e 
          A u s?siadaa tam, po  ta?cu ?pi? e, gdy  inny  ju? ?luuje  zH7 ni?.              e 
          A u s?siadaa tam kapela gra, dzei?  moja mi?a   ?luby H7ma.               e 
          A u s?siadaa tam, po ta?cu ?pi? ,e gdy  inny ju? ?lubuje - sH7obie z ni?.

   3.  Teopi?em sw? ?a?o??  w piwie, w&oaacute;dce,  winie , i nie zaepomnia?em  oa swojej blondyniee.             H7                      e 
         I nie zapomnia?em,  zapomnie? niD7e  mog? ,  zapakuj?  graGty  i wyrusz?a  w drog?.      e          H7                e 


  R.    A u s?siada atam kapela gra, dzie?   moja mi?a   ?luby H7ma.                e 
          A u s?siadaa tam, po  ta?cu ?pi? e, gdy  inny  ju? ?luuje  zH7 ni?.              e 
          A u s?siadaa tam kapela gra, dzei?  moja mi?a   ?luby mH7a.               e 
          A u s?siadaa tam, po ta?cu ?pi? e, gdy  inny ju? ?lubuje - sH7obie z ni?.


   4.  Ied? sobie drog? , ludzie mnaie  pytaj? ,  czemu emi nad  g?ow? a  jaskó?ki  furgaej? ?         H7                  e 
        Ludzie moi mili, to z takiD7ej przyczyny,   by?cie Gnie wierzylai   w wierno?? u blondeyny.       H7                             e 

  R.     A u s?siadaa tam kapela gra, dzie?   moja mi?a  ?luby mH7a.                e 
          A u s?siadaa tam, po  ta?cu ?pi? e, gdy  inny  ju? ?luuje  zH7 ni?.              e 
          A u s?siadaa tam kapela gra, dzei?  moja mi?a   ?luby mH7a.               e 
a e H7 ...... e
A u s?siada tam, po ta?cu ?pi? , gdy inny ju? ?lubuje - sobie z ni?.


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 7 głosów
Kontrybucje:
janosik1962
janosik1962
anonim