0
0

żółty liść Janusz Laskowski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę
    31 ulubionych
żółty liść -
r.   lea, la, la, la, la,   la,a 
      H7la, la, la, la, la,  lae, la,
      la, la, la, la,  laH7, la,
      la, la, la, la, la, la, ela,

1.   żeółty jesienny  liść , a  Tyle mi oH7powiedział,       e 
      Dałaś mi go bez  słów,    jH7ednak on dobrze  wiedział.               e 
      Jesień wszystko odmienia,  niesaie smutek i  H7łzy.                    e 
      Lecz  zawdzięczam  jesieni, -  że kiH7edyś kwitły  bzy.                     e 


r.   lea, la, la, la, la,   la,a 
      H7la, la, la, la, la,  lae, la,
      la, la, la, la,  laH7, la,
      la, la, la, la, la, la, ela,


 R        żóCłty liść opadł z  drzewa, D 
           CNaszych uczuć i  marzeń, D 
           CTulę do ust i  szepcDzę,
           Cże to nie takie  prostH7e.

2.   Jeesień wszystko zamienia, -  zawiędłe liście iH7 wiatr,                e 
       Miłość moja do  ciebie,  H7wciąż  trwa, wybacz, że  trwa.                      e 
       Garstkę prochu   liścia,a  zostawiłaś H7po sobie,             e 
       Garstkę prochu wspomnieńH7,  porwał jesienny  wiatr.                     e 
       H7Porwał  jesienny  wiatr  e 
       H7Porwał  jesienny  wia- tr e..[-]  H7   [-]  e 
===============================================================================?ó?ty li?? -

r.    ala, la, la, la, la,   la,d 
      E7la, la, la, la, la,  laa, la,
      la, la, la, la,  laH7, la,
      E7la, la, la, la, la, la,a la,

1.   ?aó?ty jesienny  li?? ,d  Tyle mi oEpowiedzia?,       a 
      Da?a? mi go bez  s?ów,  jedEnak on dobE7rze  wiedzia?.               a 
      Jesie? wszystko odmienia,  niedsie smutek i E7 ?zy.                    a 
      Lecz  zawdzi?czam  jesieni, -  ?e kiH7edy? kwit?yE7 bzy.                    a 


r.   laa, la, la, la, la,   la,d 
      E7la, la, la, la, la,  laa, la,
      la, la, la, la,  laH7, la,
      E7la, la, la, la, la, laa, la,

 R        ?Fó?ty li?? opad? z  drzewa, G 
           FNaszych uczu? i  marze?, G 
           FTul? do ust i  szepGcz?,
           F?e to nie takie  prosteE7

2.   Jeasie? wszystko zamienia, -  zdwi?d?e li?cie iE  wiatr,                 a 
       Mi?o?? moja do ciebie,  Ewci??  trwa, E7wybacz, ?e  trwa.                      a 
       Garstk? prochu   li?cia, d zostawi?a? pE7o sobie,             a 
       Garstk? prochu wspomnie?,H7 porwa? jesienny  wE7iatr.                     a 
       E7Porwa?  jesienny  wiatr   a 
       E7Porwa?  jesienny  wia- tr a..[-]  E7   [-]  a 


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 5 głosów
Kontrybucje:
janosik1962
janosik1962
kot bambo
kot bambo
anonim
  • kot bambo
    Poprawienie tekstu, żeby znaków zapytania nie było
    · Zgłoś · 7 miesięcy temu