Chebojcie ludziska! Kapela Hanki Wójciak

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Alicja Gac
Chebojcie ludziska, cas już na witacke
Bedziymy wom grali, kie słonecko zgaśnie
Kie zgaśniy słonecko ponad dumne smreki
A niekze siy naso nuta niesie w świat daleki

Chebojcie ludziska – starzy, młodzi, dzieci
Bedziymy wom grali kie, miesiąc zaświyci
Na smutki, niedole, boleść, ludzkie utrapiyniy
Muzyka – granie, śpiewanie – to jes pociysynie
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Alicja Gac
Alicja Gac
anonim