0
0

z brzytwą na poziomki klan

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę
    4 ulubione

Z BRZYTW? NA POZIOMKI - KLAN
( M.A?aszewski - M.Skolarski )

1.  Za brzytw?  na  poziomkGi  -  wybiega? coF  rano                 E 
     aoczy  mia? b?yszcz?ceG-   i  w?osy roFzwiane             E 
     abieg? ,  bGieg? w zieFlony las  z brzytw?  E     [-]      E7  
     ajak mo?na poziomki  ?Gcina? ostrF?  brzytw?           E 
     adepta? ma?e  kwiatkGi  wa?ki strasFzy?   szpilk?            E 
     abiec  -  Gbiec  w zFielony las  z brzytw?  E     [-]       E7  

R.   MyC zieloneG fauny  na fujarkadch  grajmy -my zielonae fauny iszczCy? mu nie  Gdajmy            d                           a 
      oCro?my poziomki  pGachn?ce socdzyste,               a 
      oCro?my poziomki zaGierzmy mu  brFzytw?               a  [-]  G  [-]  F  [-]  E  [-]  E7  

2.   Za brzytw?  na poGziomki  na o?lep przeFz  ??ke                  E 
      abieg?  bGieg?  zadyFszany - i co  tchu         E 
      abieg?  bGieg? w zieFlony las z brzytw?   E   [-]  E7  

coda... j.zwrotka -- a -G - F - E a -G - F - E a -G - F - E a -G - F - E - E7

R.   MyC zieloneG fauny  na fujarkadch  grajmy -my zielonae fauny iszczCy? mu nie  dGajmy             d                          a 
      oCro?my poziomki  pGachn?ce socdzyste,               a 
      oCro?my poziomki zGaierzmy mu  brFzytw?               a  [-]  G  [-]  F  [-]  E  [-]  E7  

3.  sa?odkim aromatem  Gpoziomki pacFhia?y                   E 
     alas go zaczaowa? ?eG  zrobi? si?  Fma?y             E 
     abieg?  bGieg?  w?r&Foacute;d zielonych traw  i znikn??    E  [-]  E7  
     agdzie on teraz  b??dzi G mniejszy oFd poziomki               E 
     awy?miej? go  mr&oacuGte;wki  wa?kiF i stokrotki      E 
     apewnie  poszGed? tam  sk?d by? samF -  doik?d                   E  [-]  E7  


R.   MCy zieloneG fauny  na fujarkdach  grajmy -my zielonae fauny iszczCy? mu nie  Gdajmy             d                          a 
      oCro?my poziomki  pGachn?ce socdzyste,               a 
      oCro?my poziomki zaGierzmy mu  brFzytw?                a  [-]  G  [-]  F  [-]  E  [-]  E7   [-]   a 
========================================================================================
Z BRZYTW? NA POZIOMKI - KLAN
( M.A?aszewski - M.Skolarski )

1.  Ze brzytw?  na  poziomkDi  -  wybiega? coC  rano                 H7  
     eoczy  mia? b?yszcz?ceD-   i  w?osy roCzwiane             H7  
     ebieg? ,  bDieg? w ziCelony las  z brzytw?  H7  
     ejak mo?na poziomki  D?cina? ostr?C  brzytw?           H7  
     edepta? ma?e  kwiatDki  wa?ki strasCzy?   szpilk?            H7  
     ebiec  -  Dbiec  w ziCelony las  z brzytw?  H7  

R.   MyG zieloneD fauny  na fujarkaach  grajmy -my zielonee fauny iszczGy? mu nie  Ddajmy            a                           e 
      oGro?my poziomki  Dpachn?ce soaczyste,               e 
      oGro?my poziomki zDaierzmy mu  brCzytw?               e  [-]  D  [-]  C  [-]  H7  

2.   Ze brzytw?  na poDziomki  na o?lep przeCz  ??ke                  H7  
      ebieg?  bDieg?  zadyCszany - i co  tchu         H7  
      ebieg?  bDieg?  w ziCelony las  z brzytw?  H7  

coda... j.zwrotka -- e -D - C - H7 e -D - C - H7 e -D - C - H7 e -D - C - H7

R.   MGy zieloneD fauny  na fujarkaach  grajmy -my zielonee fauny  niszGczy? mu nieD  dajmy           a                           e 
      oGro?my poziomki  pDachn?ce socazyste,               e 
      oGro?my poziomki zDaierzmy mu  brCzytw?               e  [-]  D  [-]  C  [-]  H7  


3.  se?odkim aromatem  Dpoziomki pacChia?y                   H7  
     elas go zaczaowa? ?eD  zrobi? si?  Cma?y            H7  
     ebieg?  bDieg?  w?r&Coacute;d zielonych traw  i znikn??    H7  
     egdzie on teraz  b??dziD  mniejszy oCd poziomki                H7  
     ewy?miej? go  mr&oacuDte;wki  wa?ki Ci stokrotki      H7  
     epewnie  posDzed? tam  sk?d by? saCm -  doik?d                   H7  


R.   MyG zieloneD fauny  na fujarkaach  grajmy -my zielonee fauny  niszGczy? mu nieD  dajmy           a                           e 
      oGro?my poziomki  Dpachn?ce socazyste,               e 
      oGro?my poziomki zDaierzmy mu  brzCytw?               e  [-]  D  [-]  C  [-]  H7     [-]  e 


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 1 głos
Kontrybucje:
janosik1962
janosik1962
anonim