0
0

Morza pieśń Kochankowie Sally Brown

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    6 ulubionych
eSzesnaście miałem lat, kiedy Gto w pierwszy Drejs
Wuj ezabrał mnie w mój Dpierwszy w życiu erejs
ObGiecał mi, że tam, zoDbaczę ilem wart
Ja rezekłem łatwa rzecz, Gjednak za kilka Ddni
W ekącie gdzieś Dłykałem gorzkie ełzy


eZaśpiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń
Czyś Gmorze widział raz, czy ci Dsól przeżarła twarz
Zaśpeiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń


eMijały szybko dni, pośród pGracy gdzieś wśród lDin
Nie eraz też rzekłem cDicho: "brak mi esił"
Po pGracy jednak gdzieś w Dkubryku brzmiała pieśń
I cheoć nie znałem słów, czułem sGię wśród nich jak Dswój
bo epieśni te kDoiły dłoni eból


eZaśpiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń
Czyś Gmorze widział raz, czy ci Dsól przeżarła twarz
Zaśpeiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń


ePortowych uciech smak, poznać Gdane było Dmi
Do edziś chętnie wDracam gdzieś do tych echwil
Do dGziewcząt z tamtych lat i Dtawernianych sal
Gdzie emuzyki skocznej rytm, ciągle Gnam dodawał Dsił
Że emogliśmy bawić Dsię po blady eświt


eZaśpiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń
Czyś Gmorze widział raz, czy ci Dsól przeżarła twarz
Zaśpeiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń

ta zwrotka i następny refren wolniej, najlepiej szarpiąc poszczególne struny

eJak w rejsie w życiu jest, że pGrzychodzi smutny Dkres
I przy estole coraz wDięcej pustych emiejsc
WyGpijmy za nich dziś, niech żagDlowce śnią się im
Dobre ewiatry, piękne panny, beczki Grumu, grog i Dgin
Zaśepiewajmy więc po Dcichu tylko eim.


eZaśpiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń
Czyś Gmorze widział raz, czy ci Dsól przeżarła twarz
Zaśpeiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń

ostatni refren normalnym tempem

eZaśpiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń
Czyś Gmorze widział raz, czy ci Dsól przeżarła twarz
Zaśpeiewaj z nami więc morza Gpieśń, morza Dpieśń
Zaśpeiewaj razem z Dnami morza epieśń

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 3 głosy
anonim