0
0

Zaczniemy od zera Kwiat Jabłoni

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    29 ulubionych
Asus2Gdy wiatr mnie Dsus2unosi
Gsus2Jak pyłki traw
Asus2Jak liście Dsus2z drzew spadaGsus2jące 
Asus2To nie wiem Dsus2czy leci Gsus2zupełnie sam
Asus2D Gsus2
Czy może ja go unoszę

Asus2Gdy rzeczy Dsus2stają Gsus2się wokół nas
Asus2To czuje żeDsus2 jest w nich Gsus2pewność
Asus2Na to, że Dsus2są takie Gsus2same jak ja,
Asus2Że ja i Dsus2Ziemia to Gsus2jedno

MamyAsus2 tylko thu-fisu-u-u   Asus2i teraz
Brakuje shłófis-ó-ów
ZacAsus2zniemy od zera
Tuh-ufis-u-u i Asus2teraz
Brakuje shłófis-ó-ów
Asus2Zaczniemy od zera

Asus2Nurt zmian nie Dsus2zawsze prGsus2owadzi tam
Asus2Dokąd Dsus2byśmy najGsus2mocniej chcieli
Asus2Nie zawsze Dsus2twarz ma Gsus2tę którą znam
Asus2Czasami Dsus2czuje, że Gsus2strach mnie podzielił

Asus2Lecz pewnie Dsus2każda Gsus2chwila jak ta
Asus2To wielkie Dsus2źródło przyGsus2padku
Asus2I myślę żDsus2e, każdy tGsus2eż taką ma
Asus2Bo chwycić Dsus2ją bardzo Gsus2łatwo

Mamy Asus2tylko thu-fisu-u-u   Asus2i teraz
EBrakuje słhó-fisó-ów
ZaczAsus2niemy od Ezera
Tuh-ufis-u-u i Asus2teraz
EBrakuje słhó-fisó-ów
Asus2Zaczniemy od Ezera

hNikt nie powifisedział,
Asus2Że oddech może być Etaki ważny
hTak samo jak fismoment
Gdy Asus2rodzi się osobhno każdy

hNikt nie powifisedział,
Asus2Że oddech może być Etaki ważny
hTak samo jak fismoment
Gdy Asus2rodzi się osobhno każdy
hNikt nie powifisedział,
Asus2Że oddech może być Etaki ważny
hTak samo jak fismoment
Asus2Gdy rodzi się osobno Ekażdy
hNikt nie powifisedział,
Asus2Że oddech może być tEaki ważny
hTak samo jak fismoment

Tcu-gu-u i Bsus2teraz
FBrakuje słcó-óg-ów
Bsus2Zaczniemy od Fzera X4
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 4 głosy
Kontrybucje:
Piotr Kwiatkowski
Piotr Kwiatkowski
anonim