0
0

Każdy kij ma dwa końce Lady Pank

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja e
    5 ulubionych
eGdy się nie wCiedzie bracie.D.. Nie ten moment
eGdy samoCbije-kijeD gonią cię
eTy swojej Cbiedzie krzyknij:D To nie koniec !
eKto będzie Cgórą - to oDkaże się...

Każdy Ckij ma dwa Dkońce, więc się w Gduchu eśmiej
Każdy Ckij ma dwa Dkońce, więc się w Gduchu eśmiej
DW duchu śmiej...

eGdy raz na Cwozie jesteś,D raz pod wozem
eTo coś się Cdzieje, coś naDpędza grę
eBo trzeba Cnie raz i półD świata obejść
eBy się przeCkonać - jak to Dw domu jest

Każdy Ckij ma dwa Dkońce, więc się w Gduchu eśmiej
Każdy Ckij ma dwa Dkońce, więc się w Gduchu eśmiej
DW duchu śmiej...

Każdy Ckij ma dwa Dkońce, więc się w Gduchu eśmiej
Każdy Ckij ma dwa Dkońce, więc się w Gduchu eśmiej
Każdy Ckij ma dwa Dkońce, więc się w Gduchu eśmiej
Każdy Ckij ma dwa Dkońce, więc się w Gduchu eśmiej
DW duchu śmiej...

Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
DW domu jest

Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
DW domu jest

Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
Każdy Ckij ma dwa Dkońce...
...by się przeGkonać - jak to ew domu jest
DW domu jest

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 4 głosy
anonim