0
0

Czas upływa lat przybywa Maryla Rodowicz

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni Tonacja g
g g d d g f d
d Czas upłg ywa, lat przFybywa, g bądźmy szczd erzy.
Już nie spojg7 rzy na mnie junig or, ni harced rzyk.
d7 Ale nie jest c7 źle, pc óki d co,
bo g się jeszcze chce c śpiewać
d choć Dczas umyg ka i nie wnika, Fłże psychd ika.
Nie u wszystg7 kich taka mocFna, g jak u d byka.
Odliczając c dni, brzydko d klniesz,
lat przybyc wa gi c pytań też.  d    D 
Jaka bęg dzie dalsza wersFja życiod rysu,
Di czy bęg7 dzie g ów życioFrys wart opisu.
d Każdy Bwrak czuje bra7 ak, głowa, jak pusty baD7k,
z panienkg7 ami też już nie td7 ak.
Komuś brog7 da nie chce rosnąć, jak nad leży.
Tak to byg wa, gdy się Fzbyt wysoko d mierzy.
Ale nie jest c źle, póki d co,
c bo się jeszcze chce śpiewać dchAD,
z perspektywy g bardziej śmieszy, d a mniej boli.
Czas użyg wa raczej cukru, niźli d soli.
Niby nie c jest źle, póki d co,
bo g się jeszcze c chce wierzyć w d to,
Dże najlepsze jeszcze g będzie, Fże przed d Tobą,
że Dnie minie g7 i nie przejdzie mimo, d obok.
Znowu Bmasz nowy frak.
Głowa, jak A7pełny bak, D7i panieng ka znGów mówi d tak.
DCzas upłyg wa, lat przybyf wa, bądźmy szczd erzy.
Już nie spojg rzy na mnie junior, ni Fhard cerzyk.
Każdy Bwrak czuje brak, głowa, D7jak pusty bak,
z panienkg ami też Bjuż nie d tak.
BCzas upłyg wa, lat przybyFwa, bądźmy szczd erzy.
Już nie spojg rzy na mnie junior, ni Fhard cerzyk.
DCzas upłyg wa, lat przybyf wa...

Oceń to opracowanie
anonim