0
0

Idioci Maryla Rodowicz

CGhodzi sobie C/GBaj po ściaGnie,
cGhodzą sobie C/Gróżne paGnie.
I górniCcy, i hutGnicy,
i zwyczaCjni bezbożGnicy.
Nawet bD7ardzo młody jGeż - chodzi też.

CGhodzi Polak C/Gna wódeGczkę.
CGhodzi Basia C/Ghet, nad rzeGczkę.
I tuCryści z AmeGryki,
i dawCniejsze bolszeGwiki.
OstaD7tecznie nawet pGtak - chodzi wszak.


Ref.
D7Ogólnie zaś G  cChodzi Go to,
żCeby nGie być D7 idioGtą.
Zapuszczaj swój G   włCos i mGotor.
NCie śpij z Gbyle hD7o-hołGotą.
H7Ciut sobie bie mbaj, H7żyj niby cye mbał.
A7Możesz być naDwet A7  psem i lwDem.
H7Możesz być świe rem, H7możesz być zbie rem.
A7Być idiotą? DO nie, nie, nie, nie!

MGożna chodzić C/Gw kółko soGbie
aGlbo się przeC/Gwracać w gGrobie.
Można Cchodzić w dal z MaGrylą
i z ACgnieszką albo z LGilą.
W maraD7tonie udział Gbrać albo stać.


Ref.
D7Ogólnie zaś G  cChodzi Go to,
żCeby nGie być D7 idioGtą.
Zapuszczaj swój G   włCos i mGotor.
NCie śpij z Gbyle hD7o-hołGotą.
H7Ciut sobie bie mbaj, H7żyj niby cye mbał.
A7Możesz być naDwet A7  psem i lwDem.
H7Możesz być świe rem, H7możesz być zbie rem.
A7Być idiotą? DO nie, nie, nie, nie!

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jansza1303
jansza1303
anonim