0
0

Leżę pod gruszą Maryla Rodowicz

Kiedy bEędę mieć fH7orsy jak lEodu
Kiedy cispoznam rozkFisosze zamHęścia  A  Gis7    
Czy przybcisędzie mi trAochę rozEumu
Trochę szczH7ęściEa...A  H7  
Gdy się wdrEapię na szcH7zyt tego świEata
Poznam jcisego i cFiszary i mHary    A  Gis7    
Czy przybcisędzie mi trAochę nadziEei
Trochę wH7iarEy..AC7  

A tymczFasem lC7eżę pod grFuszą
Na dowdolnie wybrG7anym bCoku B  A7  
I mam tdo, co na świBecie najświFętsze
Święty sC7pokFój... B  C7  
A tymczFasem lC7eżę pod grFuszą
A świat dobok płG7ynie lenCiwie B  A7  
I niczdego wiBęcej nie prFagnę
Wręcz przecC7iwniFe... B  Cis7    

Gdy zasFisłużę na zbCis7rodnię i Fiskarę
Kiedy diswygram, co Gis7jest do wygCisrania H  B7  
Czy się disbędą mi stHarzy znaFisjomi
Cis7Fis H7 Cis7
Jeszcze kłaniać...
Gdy wybFisiorę się w Cis7podróż do nFisieba
Gdy mnie złdisożą w osGis7tatnie puCisdełko H  B7  
Czy przydispomni się kHamyk zieFislony
Cis7Fis H7 D7
Stare szkiełko...

A tymczGasem lD7eżę pod grGuszą
Na doweolnie wybrA7anym bDoku  C  H7  
I mam teo, co na świCecie najświGętsze
D7G C7 D7
Święty spokój...
A tymczGasem lD7eżę pod grGuszą
A świat eobok płA7ynie lenDiwie C  H7  
I niczeego wiCęcej nie prGagnę
Wręcz przecD7iwnGie... C7   D7  

A tymczGasem lD7eżę pod grGuszą
Na doweolnie wybrA7anym bDoku  C  H7  
I mam teo, co na świCecie najświGętsze
D7G C7 D7
Święty spokój...
A tymczGasem lD7eżę pod grGuszą
A świat eobok płA7ynie lenDiwie C  H7  
I niczeego wiCęcej nie prGagnę
Wręcz przecD7iwnGie... C7   D7  Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk
anonim