0
0

Nietolerancja Maryla Rodowicz

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Tonacja D

DNiespiesznie wsAchodzi ozih mina  D 
GI serce bDoli przed GwieczoArem
DOstatni lAudzie wyszli z kh ina   D 
GŚwiecą laDtarnie Gkrzywe, Achore
DI na przysAtanku pustym, h nudnym  D 
GSpiesznie zaDpinam płaszcz pod GszyA
DCios był śmierAtelny i oh krutny D 
GA przecież DniewątGpliwie Ażyję
DŻyję, żyję i kfiswitnę
ABliznę pDokryje bGlizną
A moje oczy błęfiski---h tne
GZachłysną się znów, fiszachły—h sną
DI dobrze tak i tak trzfiseba
AI wolno Dtak i naGleży
Zanim się wejdzie do fisnie---h ba
GTrzeba przez chwilę Anie żyć       A  D 

DOstatni trAamwaj gości zh biera  D 
GChyba ich bDyło za GduAżo
DCieć mi otAwiera bramę h nie raz D 
GI miłość ciDągle Gpachnie Aróżą
DI w mym poAkoju starym, lh ichym  D 
GSpiesznie rozDbieram się z bieGliAzny
DI w ciszy Atej sposobem ch ichym  D 
GZnów bolą bDlizny, Gstare Ablizny
DŻyję, żyję i tfisańczę
AW sercu Djeszcze oGchota
Biały kwiat pomafisra---h ńczy
GI tęsknota, tęsfiskno---h ta
DI dobrze tak i tak mfisożna
AKto mi to Dkiedyś poGliczy
Że byłam tak nieosfistro---h żna
GŻycie puszczając ze sAmyczy         A  D 

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jansza1303
jansza1303
anonim