0
0

Przyjaciel (Gdy się znajduje przyjaciela) Maryla Rodowicz

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany Tonacja fis
    1 ulubiony
DGdy się znajduje przCisyjaciAela
fisTo każdy dzień jest jak niedziela
CDalutki rok  fis   
DGdy się znajduje przcisyjaciela
fisoneczny promyk z niAeba strzela
DJaśnieje wzrCisok   fis    Fis  
FisI słowo słowa b się fisnie bcisoi 
Ofisbrus się bieli, chleb siDę kroi
gisGdy fisspadnie zmierzch
FisŚwiatło rozsądbku mrok fisprzewiecisrca
I Ajest pogadfisać z kim
DOd serca
gisPo---cismil---fisczeć też
FisA jeśb li przyjdzie w dFwie przeciwne strdisony Fruszyć
b Jeśli to przyjaźń disnic przyjaźni tFej nie wzb ruszy
I z diskońca świata CFi napiszą b esemFises
Jeśli to jest disprawFdziwa przyjaźń
b Jeśli jest          b     A 
DKiedy się traci przCisyjaciela
fisDeszczem zasnuwa się niedziela
DSzarzeje czAas
Kiedy się Dtraci przCisyjacifisela
Nadziei drzewko siAę spopiela
DCo rosło w nas   fis    Fis  
I czarny smutek śhwiat przAesłacisnia
I w sgisercu mnożfisą się pyDtania
gisDla---cisczego?gis  fisJak?   fis    Fis  
Nab trętnych pytań dłFugo w noc Cię dismęczy Fszereg
b Przecież przyjaciół disma się w życiu trzFech lub cztb erech
I disłatwo w skutek zFimnych gwiazd obrb otów Fiszłych

Spotkać samotność
FGdy przyjaciół b stracisz swych
A disczas przesiewa dFalej piach i pb opatrz oto
W disczasu klepsydrze nFagle błyśnie szb czere złBoto
To disnowa przyjaźń
FNowa szansa, b nowy szlFisak
Więc chroń tę szansę  dis    F 
Fi zaśpiewaj b sobie tak:
DGdy się znajduje przcisyjaciela
fisoneczny promyk z niAeba strzela
DJaśnieje wzrCisok   fis    Fis  

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
anonim