0
0

Rozmowa Poety z komornikiem Maryla Rodowicz

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Tonacja d
    2 ulubione
Gd dy wezmą nam ostatni chłam, osE7tatni łach g6 do sA7pania.
Jd a na to w śmiech, panowie, ja wcE7hodzić nie g6 zabraA7niam.
Gdy g7 oclą mi osC7tatnie drzwi, ostF7+atni dach nad głową.
To pDisowiem cóż - byg/D wało już i zA7sus4imno, i niezdroA7wo.


Ref.
Czy pan jest g7 sam, czAy panów dwóch, d otwieram drzwi g   Ana od ścież.
Ach co za szum, g7  Aach co za ruch, d ach jacy mBi-A7li god ście.
Siekierę g7 weź i porAąb stół, gdy td rudność się g wy-Aład nia.
Bo to co g7 gram, co w serAcu mam, jd est nie do BodA7ebrad nia.


Gd dy wezmą nam ostatni chłam, osE7tatni łach g6 do sA7pania.
Jd a na to w śmiech, panowie, ja wcE7hodzić nie g6 zabraA7niam.
Gdy przg7 yjdzie ta, co C7kosę ma i oF7+czy jak latarnie,
dam Diswódki gram i - g/D ech madame - niech A7sus4pani mnie przyA7garnie


Ref.
Jak żyło g7 się, taAk żyło się otd wieram drzwi g   Ana ośd cierz.
Weź ręce dwie g7  Ai oczy te, o więd cej mnie Bnie A7prośd cie.
Zrób tylko g7 pstryk i Awyłącz dźwięk i d miejsce zrób g na Asa-d niach,
Bo to co g7 gram, co w serAcu mam, jd est nie do BskaA7sowad nia.

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
jansza1303
jansza1303
anonim