0
0

Zielona pani ziemio Maryla Rodowicz

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    2 ulubione
W TONACJI C- dur (Seweryn Krajewski)
C F C
CZielona Pani ZFiemCio
Posłuchaj w a7niebo-gG7łosCu
Ludzi co z tobą dFzielCą
Słoneczny ka7ąt kosmosu
CMamy tu, Pani ZFiemCio
Stare jak a7my-kG7łopotCy.
Wiemy co zło, co dFobrCo
A ciągnie a7do głupoty  C 

Mamy tu dFom

Mamy dom
Mamy tu sCen

Mamy sen
Daj nam na skFroń
Cienia dłG7
Ziemio, przed nami nas chCroń

CWieczorem Pani ZFiemiCo
W kieszeniach snów a7nas sG7chowaCj
I nawet części sFzczęściCa
Nie pozwól a7nam zmarnować
CZielona Pani ZFiemCio
Posłuchaj w a7niebo-gG7łosCu
Ludzi co z tobą dFzielCą
Słoneczny ka7ąt kosmosu


Mamy tu dFom

Mamy dom
Mamy tu sCen

Mamy sen
Daj nam na skFroń
Cienia dłG7
Ziemio, przed nami nas chCroń x2


w tonacji F- dur (Maryla Rodowicz)
F B F
Zielona Pani BZiemiCo
FPosłuchaj w Bniebo-CgłoFsu  B 
FLudzi co z tobą BdzielCą
BSłoneczny kąt koCsmosFu
Mamy tu, PaniB ZiemCio
FStare jak Bmy-kCłopotFy.  B 
FWiemy co zło, co BdobrCo
BA ciągnie do głuCpotFy

Mamy tu Bdom

Mamy dom
Mamy tu Csen

Mamy sen
Daj nam na skBroń
Cienia dłd
Ziemio, przed nami nas chCroń

Wieczorem Pani ZBiemiCo
FW kieszeniach Bsnów Cnas FschoBwaj
FI nawet części sBzczęśCcia
BNie pozwól nam zCmarnFować
BZielona Pani ZCiemiFo
FPosłuchaj w Bniebo-gCłosFu   B 
FLudzi co z tobą BdzielCą
BSłoneczny kąt koCsmosFu


Mamy tu Bdom

Mamy dom
Mamy tu Csen

Mamy sen
Daj nam na skBroń
Cienia dłd
Ziemio, przed nami nas chCroń x2

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Fatalny+ 2 głosy
Kontrybucje:
Janek Szary
Janek Szary
anonim