0
0

Zamienie Cię Natalia Szroeder

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    8 ulubionych
Wstęp:
G D D C x2
G D C x2
1. Ty mGasz wD sobie cośD, co burzy Fmi
harmonię dGniDD  C 
I budzi się Glęk, że TwoDja czarDna
maFgia pochłonęła mGniDD  C 
Ooo
I im bardzGiej chDcę, i Coddalam Dsię,
spadam w Gdół D    C    D 
I im bardzGiej chDcę, jesteś bCliżej
mnDie, tracę grGunt  D    C 

ref.:
Zamienię Cię w sGzept, wiDatr, w
księDżyc i słoCńce
Zamienię w miGliony słDów, nie odDdam
Cię Cjuż
Zamienię Cię w sGzept, wiDatr, w
księDżyc i słoCńce
Zamienię w miGliony słóDw, nie odDdam
CięC już
2. Ja wiGem, Dzanim spadnDie niebo,
mFłody spadnie desGzczD   D  C 
Obudzi się dGzień, zDłagodnieDję cała
w cFiszy, ujrzę CGię D   D   C 
I choć bGardzo cDhcę, móc oddCalić
sDię, jestem Gtu D   C   D 
Bo im bardGziej cDhcę, jesteś bCliżej
Dmnie, tracę gruGnt D   C 

ref.:
Zamienię Cię w sGzept, wiDatr, w
księDżyc i słCońce
Zamienię w milGiony sDłów, nie odDdam
Cię jC
Zamienię Cię w peGłni dnDia, niDm
złote zCorze ostCatni Craz C 
Zamienię Cię w sGzept, wiDatr, w
ksiDężyc i słoCńce
Zamienię w milGiony sDłów, nie odDdam
Cię Djuż
Zamienię Cię w peGłni dnDia, nDim
złote zoCrze ostaCtni rCaz
OzCdobią śwDiat
Zamienię Cię w sGzept, wDiatr, w
księDżyc i słCońce
W miliGony słDów, nie oDddam Cię jC
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 5 głosów
anonim