0
0

Ja wierzę że to Jezus nieznany

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę hamlecik
    7 ocen

DJa wieGrzę, że to A7Jezus-wiDerzę, że On SyneGm Boga jest.        A7  
DOn zmarł i powsGtał, aby żyćA7 i za cenDę śmierci życieG dał.             A7  
WierGzę, że A7jest tu teraDz (On tu teraz jesht),stoiG posródA7 nas (stoi poD7śród nas)                G 
MaG moc nas teraz uA7zdrawiać (uDzdrowienia moc),ma przhebaczGenia dar.               A7       D 

Ja wierzę tobie, Panie, wierzę, że Tyś Synem Boga jest,
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć i za cenę śmierci życie dać.
Wierzę, że tutaj jesteś(Ty jesteś tu),stoisz pośród nas (stoisz pośród nas)
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc),masz przebaczenia dar


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 7 głosów
Kontrybucje:
hamlecik
hamlecik
anonim