nieznany

112 piosenek

nieznany

Nazwa [unknown] wykorzystywana jest do opisywania utworów, których wykonawca jest nieznany.
Jeśli widzisz tą nazwę zamiast właściwej, upewnij się, że utwory są poprawnie opisane. Jeśli mimo poprawnej nazwy zespołu w pliku, nadal zaliczany jest on do "unknown", możliwe, że nazwa ta jest domyślnie uznawana przez system za niepoprawną.