0
0

Żegnaj Ameryko ("City of New Orleans") nieznany

wstęp: (harm. G jak zwrotka)

Z każdą chwilGą, z każdym słoweDm coraz dalej G 
Tak na przekeór przyszłym wielkiCm dniom G  D 
Biegnę nGaprzód w codziennoścDi zasłuchany e  C 
I żelaGzną drogą dajDę rękę snom. G 

Toczyemy się wzdłuż farm i pól, czasamih w górę, czasem w dół
Za oDknem składy rdzewiejących aut A 
Mijamey bezimienny świat, gdzie trudno hznaleźć jakiś znak
A dzieDci stoją i kCiwają nam! G  G7  

       C  Żegnaj AmeryDko i trzymajG się.
         Spotkaemy się w NowyCm OrleanieG,   D 
         A na raGzie krótkDie słowa edwa:  C 
         MoGje uDszanowanieG.  G7  
       C  Żegnaj AmerDyko i trzymajG się.
         Spotkaemy się w NowyCm OrleanieG,   D 
         A na raGzie krótkDie słowa edwa:  C 
         MoGje/ DuszanowaniGe.  D7  

Tylko stuGkot kół natrętniDe przypomina G 
Niepowaeżne słowa, gestCy niepoważnGe  D 
I życzeGnie, że gdy podrDóż swą zaczynasez  C 
To nie poGzwól jej zbyt szybkDo się zakończGyć.

Nic, że ciGasno jest w wagonDie trzeciej klasy,G 
Nie zachęeca do rozmowyC współpasażerG.  D 
Może taGk jak ja chce wierzDyć w lepsze czasy,e  C 
Slogan, cGo reklamą świetDlną w głowie płonie.G 

zakończenie git. i bas: g a g e d h b a g (D G)


( w tonacji C-dur):

Z każdą chwiląC, z każdym słoweGm coraz dalej C 
Tak na przekaór przyszłym wielkiFm dniom C  G 
Biegnę nCaprzód w codziennoścGi zasłuchany a  F 
I żelaCzną drogą dajęG rękę snom. C 

Toczyamy się wzdłuż farm i pól, czasamie w górę, czasem w dół
Za oGknem składy rdzewiejących aut D 
Mijamay bezimienny świat, gdzie trudno eznaleźć jakiś znak
A dzieGci stoją i kFiwają nam! C  C7  

       F  Żegnaj AmerGyko i trzymajC się.
         Spotkaamy się w NowyFm OrleanieC,   G 
         A na raCzie krótkGie słowa adwa:  F 
         MoCje  GuszanowaniCe.    [C7(G)] /X2

Tylko stuCkot kół natrętniGe przypomina C 
Niepowaażne słowa, gestFy niepoważnCe  G 
I życzeCnie, że gdy podrGóż swą zaczynasaz  F 
To nie poCzwól jej zbyt szybkGo się zakończCyć.  C7  

Nic, że ciCasno jest w wagonGie trzeciej klasy,C 
Nie zachęaca do rozmowFy współpasażerCG 
Może taCk jak ja chce wierGzyć w lepsze czasy, a  F 
C G C C7 sol. jak zwr. ref. i D7 G
Slogan, co reklamą świetlną w głowie płonie.
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Fatalny 1 głos
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim