0
0

Wielki jest Pan Piosenki Religijne

eWieDlki jest ePan
I Dgodzien wszelkiej echwały
A Gwielkość DJego hniezgłębioena
AelleDlueja, ADllelueja
AGlleluDja, Ahllelueja

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
gosjusz
gosjusz
anonim