0
0

Wielki jest Pan Piosenki Religijne

Ref. A7Cały Dświat Aniechaj śpiewa Ci hświętą pieśńfis,
Niech oddaje najGwyższą cześć. AWielki jest nasz DPan!

1. hBrat Abraham ufissłyszał Twe słowo i od Grazu uwierzył Dw nie,
hw obietnice mifislionów gwiazd, które Gludem eBożym stały [A4-3]się.
DNigdy nie zostafiswiłeś go, hnawet w ten próby fisczas,
Ggdy posłuszny DTwemu wezwaniu na oefiarę Gswego syna Adał.

Ref. A7Cały Dświat Aniechaj śpiewa Ci hświętą pieśńfis,
Niech oddaje najGwyższą cześć. AWielki jest nasz DPan!

2. hW Samuelu wofisłanie Twe, Panie z młodym Gsercem spotkało Dsię.
hPadło na żyzną fisglebę miłości tam wyGdało ewielokrotny [A4-3]plon.
DNigdy nie zostafiswiłeś go, hOn posłuszny Ci fisbył.
GKażdy człowiek, gdy DTobie zaufa wie, że enigdy Gnie zawiedzie Asię.

Ref. A7Cały Dświat Aniechaj śpiewa Ci hświętą pieśńfis,
Niech oddaje najGwyższą cześć. AWielki jest nasz DPan!

3. hKiedy nadszedł włafisściwy czas łaski, SłowoG Twe Ciałem stało Dsię,
hzamieszkało na fisziemi wśród ludzi ogłaGszając ejuż Królestwo [A4-3]Twe.
DNigdy nie zostafiswiłeś nas, hgdy za cenę Twej fiskrwi
Gcały Kościół z chóDrami aniołów wielką eucztę Gwyśpiewuje ACi.

Ref. A7Cały Dświat Aniechaj śpiewa Ci hświętą pieśńfis,
Niech oddaje najGwyższą cześć. AWielki jest nasz DPan!

4. eGóry uAstąpią i fismorza wyhpłyną lecz GSłowo Twe eżyje i AtrwaH7.

Ref. H7Cały Eświat Hniechaj śpiewa Ci cisświętą pieśńgis,
Niech oddaje najAwyższą cześć. HWielki jest nasz EPan!

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
duzyfacio14
duzyfacio14
anonim