0
0

Most dwojga serc Piotr Rubik

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja G
    30 ulubionych
a Wiem, nie umiesz F/Abyć niczyja
a Wiem, tęsknota F/Acię zabija
C/GWiem, a jednakF nie rozumiemGsus4      G 
a Chcę rozpalić F/Atu ognisko
a Chcę być z tobąF/A bardzo blisko
C/GChcę, a jednakF wciąż nie umiem Gsus4      G 


WybuFduję Cmost nad naFjszerszą z rwących Crzek
Abyś Fmogła Cprzejść na mój Gsus4brzeg  G 
WybudFuję Cmost z rozświetFlonych słońcem Cchmur
Złączę Fmorza Cszum z ciszą Gsus4gór   G  G-7      


Ja a wiem, pozostać F/Anie chcesz niczyj
a Wiem, tęsknota F/Atwoja krzyczy
C/GWiem, a jednak Fmi uciekaszGsus4      G 
Ty a chcesz niepokój F/Aswój pokonać
a Chcesz naprawdę F/Asię przekonać
C/GChcesz, za długo Fjednak czekaszGsus4      G 

WybuFduję Cmost nad naFjszerszą z rwących Crzek
Abym Fmogła Cprzejść na twój Gsus4brzeg  G 
WybudFuję Cmost z rozświetFlonych słońcem Cchmur
Złączę Fmorza Cszum z ciszą Gsus4gór   G 

Wybudujmy Dmost, niech już Gnic dzieli Dnas
Złączmy z Gnowym Ddniem przeszły Asus4czas  A 
WybuGdujmy Dmost co połGączy światy Ddwa
Jednym Gjesteś Dty, a drugim Asus4ja.   A 

WybuduGjmy Dmost, zapatrGzeni w tęczę Dtęcz
WybuduGjmy Dmost Dwojga Asus4Serc  A 
WybuduGjmy Dmost co połąGczy z nocą Ddzień
Z lodem Gognia Dżar, z blaskiem Asus4cień  A 

D WybG/Duduję Dmost bo h/Dko--e/D -chamD cię

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 13 głosów
anonim