0
0

Psalm Apokaliptyczny Piotr Rubik

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Doorootaa

eA z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
e (5b)
I dano jej moc jak? maj? skorpiony
e (5b)
A z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
eBya sezkaodzi?a ludziom bez piecz?ci Boga
eA z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
e (5b)
Podobna do koni gotowych do boju
e (5b)
A z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
eBya sezkaodzi?a ludziom bez piecz?ci Boga

hKo? ?nie?nobia?y – ?nie?nobia?y
HZ je?d?cem, co w?ciekle ?uk napr??a
e/HBy jadowit? ??dli? strza??
H0?eby zabija? i zwyci??a?

dKo? barwy ognia - ?ywy ogie?
DI je?dziec, co mu rozkaz dali
g/DBy wzajem sk?óci? si?y wrogie
D0I by si? ludzie zabijali

hP&Goafiscute;?torej wiorsty od Kijowa
hNaG kfisra?cach z?ego i dobrego
eW hpoGt?Fis/Aisdze cz?owieczego s?owa
hJecstHarmagedon
hJecstHarmagedon
hZ Gdnfisiem pierwszym narodzenia ?wiata
hNaG kfisra?cach z?ego i dobrego
eW hdnGiuFis/Ais, w którym Kain zabi? Brata
hJecstHarmagedon
hJecstHarmagedon
hJecstHarmagedon

Gis c Gis c H

eA z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
I dano jej moc jak? maj? skorpiony
A z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
By szkodzi?a ludziom bez piecz?ci Boga
A z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
Podobna do koni gotowych do boju
A z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
By szkodzi?a ludziom bez piecz?ci Boga

Trzy kilometry za Przemy?lem
Na kra?cach z?ego i dobrego
Gdzie smagn? batem nim pomy?l?
JestHarmagedon
JestHarmagedon
W dniu, gdy przestanie gasn?? s?o?ce
Na kra?cach z?ego i dobrego
Z dniem który b?dzie ?wiata ko?cem
JestHarmagedon
JestHarmagedon
Jest Harmagedon

Ko? czarny - najczarniejszy z czarnych
I je?dziec co chcia? by si? bali
Utraci? groszy kilku marnych
Nim b?d? z g?odu umierali

Ko? trupio blady - blady trupio
Z je?d?cem co ?mierci? nazywany
I cz?ek co dni swe prze?y? g?upio
W czer? by? otch?ani zabierany

W pi??ci co ludzk? pych? skruszy
Na kra?cach z?ego i dobrego
W okaleczeniach ludzkiej duszy
JestHarmagedon
JestHarmagedon
Gdzie do tej pory krwawi? rany
W granicach z?ego i dobrego
W p?kni?tym sercu Manhattanu
JestHarmagedon
JestHarmagedon
Jest Harmagedon

A z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
I dano jej moc jak? maj? skorpiony
A z dymu wysz?a szara?cza na ziemi?
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Doorootaa
Doorootaa
anonim