0
0

Psalm z bukietem konawalii Piotr Rubik

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Doorootaa
    3 ulubione


FCoa to jest mi?o???
dCzBy to u?miech z mojego lustra
F/CCo tCo jest mi?o???
FCzC/Fy toF usta, czy d?onie twe?

FGwBiazd?, co ?wieci jak Super Nowa
F?aB(7+)rem, gdy w ustach zap?on? s?owa
FTyBm jest, tym jest, mój mi?y, mi?o??
dTyC/Em w?a?nie mi?o??
FCaB?ego ?wiata w posadach drgnieniem
FTwB(7+)ego pragnienia wielkim pragnieniem
FTyBm jest, tym jest, mój mi?y, mi?o??
CTym w?a?nie mi?o??

gNaBd ranem wczoraj z Krakowa dzwoni?
dO C?zy nie pyta? - nie pyta? o nic
gBuBkiet konwalii z poca?unkami
dByCle nie pyta? co mi?dzy nami

GSmCagni?ciem bólu i warg zachwytem
GOdC(7+)kryciem powiek, kiedy zakryte
GTyCm jest, tym jest, ma mi?a, mi?o??
eTyD/Fism w?a?nie mi?o??
GBrCakiem oddechu na górskim szczycie
GI C(7+)najszcz??liwszym ze wszystkich ?yciem
GTyCm jest, tym jest, ma mi?a, mi?o??
DTym w?a?nie mi?o??

GCoD to jest mi?o???
eCzCy to u?miech z mojego lustra
G/DCo tDo jest mi?o???
G D/G GCzy to usta, czy d?onie twe?

aZnCienacka p?aszcze co? po??czy?o
e?wDit mówi zmierzchy - zmierzch mówi mi?o??
aZnCienacka p?aszcze co? po??czy?o
e?wDit mówi zmierzchy - zmierzch mówi mi?o??

AGwDiazd?, co ?wieci jak Super Nowa
A?aD(7+)rem gdy w ustach zap?on? s?owa
ATyDm jest, tym jest, mój mi?y mi?o??
fisTym E/Gisw?a?nie mi?o??
ACaD?ego ?wiata w posadach drgnieniem
ATwD(7+)ego pragnienia wielkim pragnieniem
ATyDm jest, tym jest, ma mi?a, mi?o??
ETym w?a?nie mi?o??

HCaE?ego ?wiata w posadach drgnieniem
HTwE(7+)ego pragnienia wielkim pragnieniem
HTyEm w?a?nie, tym w?a?nie, nasza mi?o??
gisTym Fis/Aisw?a?nie mi?o??
HBrEakiem oddechu na górskim szczycie
HI E(7+)najszcz??liwszym ze wszystkich ?yciem
HTyEm w?a?nie, tym w?a?nie, nasza mi?o??
FisTym w?a?nie mi?o??

HCoFis to jest mi?o???
gisCzy Eto u?miech z mojego lustra
H/FisCo to Fisjest mi?o???
HCzFis/Hy to uHsta, czy d?onie twe?

CCoG to jest mi?o???
aCzFy to u?miech z mojego lustra
C/GCo tGo jest mi?o???
CCzG/Cy toC usta, czy d?onie twe?


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Doorootaa
Doorootaa
anonim
  • anonim
    Agnes
    moja ulubiona piosenka Rubika ;)
    · Zgłoś · 15 lat temu