0
0

Psalm z Krakowem Piotr Rubik

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Doorootaa
    3 ulubione

wst?p:G C/G G(poczatek) ; orkiestra+ chór: G C/G G G C/G G GC/G G G C/G G G C/G G e D G G C/G G G C/G G G C/G G e C6 D G e C6 D G

GJoC/GannoG, MC/GarioG, JC/GakubGa matko
GI CMaDrio Magdaleno
CPoDwiedzia? wam pos?aniec bo?y
DPoGwiedzia? do was Pa?ski Anio?
C?eD Jezus jak obieca? - o?y?
D?eG mówi? przecie?, co si? stanie
GPoCwiDedzia? wam pos?aniec bo?y
DPoGwiedzia? do was Pa?ski Anio?
C?eD Jezus jak obieca? - o?y?
D?eG mówi? przecie?, co si? stanie
GJoC/GannoG, GMaC/Grio,G JGakC/Guba Gmatko
GI CMaDriGo Magdaleno

G C4zw-3/G (jesli ten akord sprawi trudnosc to grajcie C/G)G
Pono? solidnie trz?s?o ziemi?
C4zw-3/G G G/H CG
Gdy z nieba na dó? schodzi? Anio?
GStC/Gra?nGik przy grobie wr?cz oniemia?
C/GNie GwiG/Hedz?Cc,G co te? si? z nim stanie
eChCciGa?am zapyta? si? Anio?a
CO GspDraew? niby oczywist?
GCoC/G czuG?, gdy do tych niewiast wo?a?
C/GSzukeacCieG Go - a on, a on zmartwychwsta?

Joanno, Mario Jakuba matko
I Mario Magdaleno
Powiedzia? wam pos?aniec bo?y
Powiedzia? do was Pa?ski Anio?
?e Jezus jak obieca? - o?y?
?e mówi? przecie?, co si? stanie
Powiedzia? wam pos?aniec bo?y
Powiedzia? do was Pa?ski Anio?
?e Jezus jak obieca? - o?y?
?e mówi? przecie? co si? stanie
Joanno Mario Jakuba matko
I Mario Magdaleno

Chcia?abym ci? Aniele spotka?
I o tysi?ce spraw zapyta?
Cho?by, czy tak jak g?osi plotka
Szatan miast palców ma kopyta

Czy kto? wam bycia z lud?mi wzbrania
Czy który? z was pochwala ta?ce
Czy wasz? prac? zwiastowanie
Czy bycie wa?nych spraw, wa?nych spraw pos?a?cem

Joanno, Mario, Jakuba matko
I Mario Magdaleno
Powiedzia? wam pos?aniec bo?y
Powiedzia? do was Pa?ski Anio?
?e Jezus jak obieca? - o?y?
?e mówi? przecie?, co si? stanie
Powiedzia? wam pos?aniec bo?y
Powiedzia? do was Pa?ski Anio?
?e Jezus jak obieca? - o?y?
?e mówi? przecie?, co si? stanie
Joanno Mario Jakuba matko
I Mario Magdaleno --- wszystko tak jak wczesniej

AGdD/Azie?Acie si? skryli Anio?owie
A D/A A A/ED A
?e goni?c was po mie?cie kr???
APoD/Ano? Afruwacie po Krakowie
A D/A A A/ED A
Lecz taksiarz Fordem nie nad??a
fisWskaDzaA?abym gdzie chcecie drog?
DI Az Ehofisnorami wioz?a wsz?dzie
AGdD/Ayby?Acie grzecznie Pana Boga
D/ASpytfisali DcoA te? ze mn?, co te? ze mn? b?dzie

i w refrenie i pozniej akordy:
A D/A A AD/A A A D/A A D E
D E A D E AD E A D E A A D/A A D E A
H H6 H H6 HH6 H H6 H H6 gis Fis H
H H6 H H6 H H6gis E Fis H gis E Fis H


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Doorootaa
Doorootaa
anonim