Walk Away From The Sun Seether


Walk away from the sun, come slowly undone
I can see in your eyes I've already won
I could bleed for a smile, I could cry for some fun
Walk away from the sun, and tell everyone

There's so much left in the air
So much to tell from a stare
There's so much left to defend
But I am no fun

So turn away from the ones who hurt everyone
I can tell by your smile you're coming undone
I could bleed for a smile; could die for a gun
Walk away from the sun and kill everyone

So tiny dancer beware, we're medicated and scared
This smile is so hard to wear, but I have no gun

So turn away from the ones who hurt everyone
I can tell by your smile you're coming undone
I could bleed for a smile; could die for a gun
Walk away from the sun and kill everyone

And you're fading with every day
(you could've been the next one, should've been enough for me)
You're fading with every day
(you could've been the next one, should've been enough for me)
You're fading with every day
(you could've been the next one, should've been enough for me)
And you're fading with every day... whoa

There's so much left in the air
So much to tell from your stare
There's so much left to defend
But I am no fun

And you're fading with every day
(you could've been the next one, should've been enough for me)
You're fading with every day
(you could've been the next one, should've been enough for me)
You're fading with every day
(you could've been the next one, should've been enough for me)
And you're fading with every day... whoa

Walk away from the sun
(fading with every day)
(you could've been the next one, should've been enough for me) [x4]

Odejdź od słońca, powoli wychodź z siebie
Mogę zobaczyć w twoich oczach, że już wygrałem
Mogę krwawić z uśmiechu, płakać dla zabawy
Odejdź od słońca i powiedź wszystkim

Tyle jest pozostawione w powietrzu
Można tyle powiedzieć ze spojrzenia
Tak dużo zostawione do obrony
Ale nie mam ubawu

Więc odwróć się od tych, którzy krzywdzą wszystkich
Mogę powiedzieć po twoich oczach, że wychodzisz z siebie
Odejdź od słońca i zabij wszystkich

Strzeż się tej małej tancerki, jesteśmy leczniczy i przerażeni
Ten uśmiech jest taki trudny do przedstawienia, ale nie mam broni.

Więc odwróć się od tych, którzy krzywdzą wszystkich
Mogę powiedzieć po twoich oczach, że wychodzisz z siebie
Odejdź od słońca i zabij wszystkich

A ty słabniesz z każdym dniem
(mogłeś być następnym, mogłeś być wystarczający dla mnie)
A ty słabniesz z każdym dniem
(mogłeś być następnym, mogłeś być wystarczający dla mnie)
A ty słabniesz z każdym dniem
(mogłeś być następnym, mogłeś być wystarczający dla mnie)
A ty słabniesz z każdym dniem...

Tyle jest pozostawione w powietrzu
Można tyle powiedzieć ze spojrzenia
Tak dużo zostawione do obrony
Ale nie mam ubawu

A ty słabniesz z każdym dniem
(mogłeś być następnym, mogłeś być wystarczający dla mnie)
A ty słabniesz z każdym dniem
(mogłeś być następnym, mogłeś być wystarczający dla mnie)
A ty słabniesz z każdym dniem
(mogłeś być następnym, mogłeś być wystarczający dla mnie)
A ty słabniesz z każdym dniem...

Odejdź od słońca
(słabniesz z każdym dniem)
(mogłeś być następnym, mogłeś być wystarczający dla mnie)
[x4]
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Kim
Kim
anonim