Dajcie mi snu godzinę cichą Skaldowie

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Florian Pawlak
Dajcie mi snu godzinę cichą
Przy świetle gwiazdy, a nie cienia
Wtedy się noc nie rozprzestrzenia
Ziemia nie spija czarnej krwi

Dajcie mi snu godzinę cichą
Schowajcie ostrza waszych mieczy
Tak trudny dzisiaj sen człowieczy
Ze snu ludzkiego każdy drwi

Dajcie mi snu godzinę cichą
I oddech niczym nie zmącony
W ogniu stanęły świata strony
I barwę swoją zmienił świat

Dajcie mi snu godzinę cichą
Ochrońcie jego źródła święte
Niech zły odejdzie ze swym sprzętem
Po wszystkie noce, wszystkie dni

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Florian Pawlak
Florian Pawlak