Pan narodzony Skaldowie

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Florian Pawlak

Jeszcze zasłony, zadrżały trony
Jeszcze nie wierzą - Pan narodzony
Orają wojny, but butny goni
Co chcą rozgrabić? - Pan narodzony
Orają wojny, but butny goni
Co chcą rozgrabić? - Pan narodzony

Sława się sławi, próżność się szerzy
A już Pan świata na sianku leży
Skrada się zdrada, jeszcze przymila
Ślepa, bo fiat rzekła Maryja
Skrada się zdrada, jeszcze przymila
Ślepa, bo fiat rzekła Maryja

Wciąż świat bogaty sobą zajęty
W tę noc tak cichą, w ten dzień tak święty
Jeszcze się chciwość z zazdrością mierzy
A już w stajence dary pasterzy
Jeszcze się chciwość z zazdrością mierzy
A już w stajence dary pasterzy

Głośmy nowinę i pokój światu
I zaśpiewajmy na chwałę Panu
Nad bóle triumf dziś wyniesiony
Noc cicha, święta - Pan narodzony
Nad bóle triumf dziś wyniesiony
Noc cicha, święta - Pan narodzony

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Florian Pawlak
Florian Pawlak