Świat jest piękny od Panienki Skaldowie

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Florian Pawlak
Świat orany dziś wojnami
A my zaśpiewajmy Panu...
Świat jest piękny od Panienki
Od Dzieciątka, od stajenki
Świat jest piękny od Panienki
Od Dzieciątka, od stajenki

Świat splamiony jest grzechami
A my zaśpiewajmy Panu...
Świat jest piękny od Panienki
Od Dzieciątka, od stajenki
Świat jest piękny od Panienki
Od Dzieciątka, od stajenki

Daj nam, Panie, grać na flecie
W zimnym, mroźnym wokół świecie...
Coś dla Ciebie chcę mieć z dziecka
Daj nam zagrać na dzwoneczkach
Chcę zaśpiewać Tobie szczerze
Że, choć grzeszny, w Ciebie wierzę

Świat jest piękny od Panienki
Od Dzieciątka, od stajenki
Świat jest piękny od Panienki
Od Dzieciątka, od stajenki

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Florian Pawlak
Florian Pawlak