0
0

Szanujmy wspomnienia Skaldowie

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany Tonacja C
    4 ulubione
Co bCyło, to C- było, co moCże być - jesC- t   
A bCędzie tHo cBo bA7ędzie
Lecz zdawsze to mAiło,
że ndie brak nam miAejsc
Do ktD7órych wracamy pamiGęca7ią B0   G 

GonCimy za szcC- zęściem,
sięgCamy do gwiazdC-     
Na gwCałt świat chcHemBy zmA7ieniać
Lecz tdo najważniAejsze, co żdyje gdzieś w nAas
PanD7owie, szanujmy wspomniGena7ia B0   G 

Szang6ujmy wspomnA7ienia,
smaCis0kujmy ich trdeść
NaD9uczmy Fis0się je Gsus4ce - nG5+ić 
SzanCujmy wspomC- nienia,
bo wCartHo cBoś miAeć A7  
Gdy zbD7liży się nG5+asz fin de siCècle.

Jak bCyło tak C- było, dziś praCwo do rC- óż  
Ma nCawet żHart Bi pA7lotka
Czy fldirt był, czy mAiłość, nie zmideni się jA
Ta pD7ani w tamtego podlGota7ka B0   G 

Z tygCodnia na tC- ydzień, oddaCla się dziC- eń  
ŚwiecCący w smHudzBe ciA7enia
Lecz, żdeby go wAidzieć,
wystdarczy to chciA
PanD7owie, szanujmy wspomniGena7ia B0   G 

Szang6ujmy wspomnA7ienia,
smaCis0kujmy ich trdeść
NaD9uczmy Fis0się je Gsus4ce - nG5+ić 
SzanCujmy wspomC- nienia,
bo wCarto Bcoś mAiećA7  
Gdy zbD7liży się nG5+asz fin de siCècle.

PanD7owie, szaG5+nujmy wspomniCe H- BniAA7  
WspomniD7enia są zG7awsze bez wCad!


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 3 głosy