0
0

Zajęczym tropem Skaldowie

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Średni
    1 ocena
WędrFujmy, wędrBujmy, wędFrujmy
Zaja7ęczy prowBadzi nas Csus4trop  C 
WędrFujmy, wędrBujmy, wędrFujmy
Po ga7órach, po lBasach - hop Csus4hop!  C 

Już wiFozą siBano na wFozach
Nad cha7atą unBosi się Csus4dym   C 
To nFasza pBolska narFkoza
Co sBaga z KagliCsus4sza po PcFim B  Fis    H 

I dFisalej - od KHońska do PFisłońska
Plecb7iemy warkHocze dziewCissus4czynom  Cis   
NarFiskoza, narkHoza to sFiswojska
Krew sb7zumi jHak młode wCissus4ino     Cis   

WędFisrujmy, wędrHujb7my, gis7wędruFisjmy
Zajb7ęczy prowHadzi nas tCissus4rop     Cis   
WędFisrujmy, wędrHujmy, wędFisrujmy
Po gHórbach, po gisla -Cissus4 sach - hop Fishop!H  G  C 

Za płGotem uśmiCecha się kGoza
Na ph7olach unCosi się dDsus4ym    D 
To nGasza pColska narkGoza
Co sh7ięga z RadComia po PDsus4cim   D 
I dGalej - z KonCina do ŻnGina
Po gh7ajach, olszCynach, malDsus4inach D 
W tych dGeszczach wiosCennych jak w pGerłach
Od mCorhza aaż Dsus4 po GGerlach C  G  C 

WędrGujmy, wędrCujmy, wędrGujmy
ZajCęchzy prowaadDsus4zi nas trGop

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 1 głos