0
0

Raz do roku Słodki Całus Od Buby

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę erudieth
    2 ulubione
Ref.
ZakoDchajmy się w sobie
Raz do G9roku
Postawmy Dświat na głowie
Raz do G9roku
Bez konsekDwencji, bez granic
Bez odpowAiedzi na zasadnicze pytania
G9Raz do Droku

Zwrotka 1.
AJak dla wędrownych ptaków G9wyspa na bezkresnym oceDanie
AJak dla spragnionego G9pierwszy wody łyk
Tak ty bądź e7dla mnie
Bądź Gdla mnie

Ref.
Zakochajmy się w sobie
Raz do roku
Postawmy świat na głowie
Raz do roku
Bez konsekwencji, bez granic
Bez odpowiedzi na zasadnicze pytania
Raz do roku

Zwrotka 2.
Tak, jak noc po ciężkim dniu, jak w ogrodzie świerszczy granie,
Jak na serce wonny miód,
Tak ty bądź dla mnie,
Bądź dla mnie...

Ref.
Zakochajmy się w sobie
Raz do roku
Postawmy świat na głowie
Raz do roku
Bez konsekwencji, bez granic
Bez odpowiedzi na zasadnicze pytania
Raz do roku

A na fisco dzień - linia Gżycia ukośna,
A na fisco dzień - lekkość Gbytu nieznośna
Szczerzy fiskły i Gpajęczą esnuje Gnić

Zwrotka 3.
Jak dla wędrownych ptaków wyspa na bezkresnym oceanie
Tak jak noc po ciężkim dniu
Tak ty bądź dla mnie
Bądź dla mnie

Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
erudieth
erudieth
anonim