0
0

Niebo sierpniowe Stare Dobre Małżeństwo

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    28 ulubionych
NDie płacz bracie, gdy smutek zapGuka w Twoje prDogi.
NGie daj się, kiDedy los jGest Ci mnihej łaskAawy. Asus4   A 
GPrzecież dobrze wiDesz,h że na kGońcu drAogi Asus4   A 
Gwciąż wierne, jak piDes, czekGają sierpniAowe BieszczDady.

TrDawa na jedno kolanko klGęka w zachwycie porDannym
i łGąka cicho śpiDewa Gswoje zielhone psAalmy, Asus4   A 
a sGarny rodem z BalnDicy hschodzą na lGetnią spAowiedź  Asus4   A 
/ i jGedno jest takie niDebo BieszczGadzkie niAebo sierpniDowe. /x2


W nihebie cerkiewki pęfiskate Grozmodlone nad pDodziw,
za rGęce je prowDadząG same Bieszczhadzkie AniAoły. Asus4   A 


NDie płacz siostro, gdy smutek zapGuka w Twoje prDogi.
NGie daj się, kiedy lDos jGest ci mnihej łaskAawy. Asus4   A 
PrzGecież dobrze wiDesz,h że na kGońcu drAogi Asus4   A 
Gwciąż wierne, jak piDes, czekGają sierpniAowe BieszczDady.


TrDawa na jedno kolanko klGęka w podziwie o zmrDoku
i łGąka cicho się kłDadzie na swGym zielhonym bAoku.  Asus4   A 
JelGenie gdzieś od WetlDinyh niebo chGcą trącić rAogiem,  Asus4   A 
/ bo jGedno jest takie niDebo BieszczGadzkie niAebo sierpniDowe. /x3

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 8 głosów
Kontrybucje:
jastrzef
jastrzef
anonim