Yesterday / Wczoraj The Beatles

Tłumaczenie utworu

  • Tłumaczenie utworu
    5 ulubionych
Yesterday, all my troubles seemed so far away
Wczoraj wszystkie moje problemy wydawały się takie odległe
Now it looks as though they're here to stay
Teraz wygląda na to, że postanowiły tu zostać
Oh, i believe in yesterday.
Wierze w dzień wczorajszy

Suddenly, I'm not half the man i used to be,
Nagle, nie jestem nawet połową człowieka, którym byłem
There's a shadow hanging over me.
Nade mną wisi cień
Oh, yesterday came suddenly.
Wczoraj przyszło tak nagle

Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
Dlaczego ona musiała iśc, nie wiem, nie powiedziałaby
I said something wrong, now i long for yesterday.
Powiedziałem coś nie tak i teraz chcę, by było wczoraj

Yesterday, love was such an easy game to play.
Wczoraj miłośc była tak łatwą grą
Now i need a place to hide away.
Teraz potrzebuję miejsca, by się schować
Oh, i believe in yesterday.
Wierzę w dzień wczorajszy


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Słaby 8 głosów
Kontrybucje:
greencup
greencup
anonim