0
0

Muszka plujka Wały Jagiellońskie

Mauszka plujka i żuczek gnoEjarek
SEtanowili dość dobraną aparę.
Oana była plujka, a on zwykłyd żuk
I żayli szczęśliwie, chFoć mu brakoEwało nóag.


Muszka plujka i żuczek gnojarek
Co dzień rano wokół krowiej kupki odprawiali bale.
Ona była plujka, a on nie miał wujka,
A na dodatek jeszcze nie miał nóg ten żuk.


Muszka plujka i gnojarek żuczek -
Ona była wierna, on miał jeszcze parę innych suczek.
Miłosnej euforii szybko mijał czas,
Lecz to trwało krótko, bo zabił ich gaz.


Taka to historia, smutna, lecz prawdziwa.
Ona była plujka, on był stary dziwak.
Lecz skąd gaz pytacie, cień się plujki błąka,
Tak to słoń zawinił, bo drań puścił bąka.

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 7 głosów
Kontrybucje:
avi
avi
anonim