0
0

W obliczu Aniołów 2Tm2,3

Dzięki Ci Panie z całego serca a
Twa obietnica przewyższyła Twoją sławę
Gdy Cię wzywałem Tyś mi odpowiedział
Dałeś mej duszy moc i odwagę
O Panie, chwalić Cię będą
Królowie całej ziemi
Usłyszeli Twe słowa,
Śpiewać będą o Twych drogach
Bo wiedzą, jak wielka jest Twa miłość

W obliczu Aniołów F a
Pragnę wielbić Cię
W obliczu Aniołów
Psalmy śpiewać chcę
Sławić będę imię Twe
Za Twa wierną miłość do mnie!
Sera sera sera a G F

Pan jest dostojny i widzi uniżonych
I już z daleka poznaje ludzi pysznych
Kiedy chodzę pośród utrapienia
Wyciąga rękę, od zła mnie wybawia
Jahwe dokona we mnie tego, co rozpoczął
Bo na wieki Jego miłosierdzie
On nie odrzuca dzieła rąk swoich
O Panie, o Panie nie opuszczaj nas!

W obliczu Aniołów
Pragnę wielbić Cię
W obliczu Aniołów
Psalmy śpiewać chcę
Sławić będę imię Twe
Za Twa wierną miłość do mnie!


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Betka
Betka
gosjusz
gosjusz
anonim