0
0

O moj synok Andrzej Korycki Dominika Żukowska

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Redakcja
    12 ulubionych
- О, мой сынок, мой дорогой, из дому ты уйдешь.
Злую жену, вредну жену на стороне возьмешь!

- Мама моя, ласковая! Не плачь, сотри слезу!
Добру жену, милу жену я домой приведу.

- О, мой сынок, мой дорогой, из дому ты уйдешь.
Глупу жену, лениву жену на стороне найдешь!

- Мама моя, ласковая! Не плачь, сотри слезу!
Мудру жену, скромну жену я домой приведу.

- О, мой сынок, мой дорогой, душа за тобою болит!
И со двора в дальни края пускать тебя не велит!

- Мама моя, ласковая! В избу ты воротись,
И пред иконоюй свечку поставь и за меня молись.

И за меня молись... И за меня молись…

------------------------------------
 1. dO moj synok, moj daragoj,
 A7iz domu ty dujdiosz

Zluju żenu, wrednu żenu
 A7na staranie wazdmioCsz!

Ref.:
 MFama maja, łaskawaja!
 Nie płacz, smatri CslA7ezu!
 Ddobru żenu, miłu żenu
 A7ja damoj priwieddu.

2. O moj synok, moj daragoj,
iz damu ty ujdiosz.
Głupu żenu, leniwu żenu
na staranie najdiosz!

Ref.: Mama maja, łaskawaja!
Nie płacz, satri sljezu!
Mudru żenu, skromnu żenu
a damoj priwiezu.
O moj synok, moj daragoj,
dusza za taboju balit!
I sa dwara w dalni kraja
puskat tebia nie bielit!

Mama maja, łaskawaja!
w izbu ty waratis
I pred ikonoki swieczku pastaw
i za mienia malis.

I za mienia malis...
I za mienie malis... x2


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry 5 głosów
anonim