0
0

Herr Holger Cronica

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Marta Ch
    2 ulubione
Widdziała tej Fnocy Fru CTala we dśnie
O dzbudź się o Czbudź się już dczas
Że dmożny Herr FHolger piekCłu duszę ddał
Wieldmożny Herr CHoldger

Ja dśniłam wyśFniłam że Csiwy rumak dnasz
Do dzamku cię Cponiósł gdzie dspotka cię śmierć
Jak ddym zniknie Fmara o Cnie lękaj dsię
Lecz dprzeszło lat Cosiem wydpełnia się sen

Zjedchali już Fzbrojni już Cbiją do dbram
Herr dHolger wyjść Cmusi jedżeli jest tu
Więc drzecze Herr FHolger do Cgiermków swych ddwóch
Sioddłajcie mi Csiwka gdy dwzywa mnie król

Gdy ddo KopenhCagi przydbyli już bram
Na dbrzegu wyCsokim sam dkról Christian stał

Niedmiły twój Cwidok Herr dHolger jest mi
Za dzbrodnie twe Cwielkie oddpłacę ci dziś

I w ddłoni króClewskiej zabdłysnął już miecz
Już dtoczy się Cgłowa już dleje się krew

Gdy dciało przyCwieźli złodżyli u wrót
Fru dTala im Cpadła jak dmartwa u stóp

Przy dsłonku wyCsokim złodżyli go w grób
O dbladym mieCsiącu u dbramy stał znów

Wyschdłymi palCcami zasdtukał do drzwi
"Fru dTala drzwi Cotwórz i dpozwól wejść mi

Ni dmartwych ni Cżywych tu dnie ma prócz mnie
Wśród dnocy tak Cciemnej ja dsam błąkam się

Fru dTala, niech Ckrowę dosdtanie znów kmieć
Bo w dogniu pieCkielnym tak dtrudno jest żyć

Fru dTala zwróć FRomman i CSkromman też dzwróć
Bo w dpiekle zgorCzeje twój dmiły do cna
O dzwróć, com Fzagrabił by w Cniebie mieć dtron
Żyj w dnędzy, lecz Cczysta i dzbaw duszę swą"

Na dpróżno mnie Fprosisz do Cpiekła idź dprecz
O dzbudź się o Czbudź się już dczas
Poddążę za toFbą w orCszaku mych dsług
Wieldmożny Herr CHoldger

Oceń to opracowanie
anonim

Najpopularniejsze piosenki Cronica