0
0

Herr Mannelig Cronica

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    11 ulubionych
ePewnej nocy Gkiedy nie nCastał jeszcze śewit
Kiedy pGierwszy kur jDeszcze nie zeapiD
eDo pana zamku pGrzyszła chcąc oCddać rękę emu
Córka tGrolla z Dgór czarowenicGa

Herr eMannelig Herr MGannelig weź Cza żonę menie
GJam przecież jDest taka heojDna
Usełyszeć mogę tGylko od cCiebie tak lub neie
Czy Gtego cChcesz (D)czy neie

eDwanaście pięknych Gja ruCmaków tobie deam
Które pGasą się w gDaju cieneistDym
Nie peoznał jeszcze sGiodła żadnCego konia grzbeiet
Ni pyGsk żaden nDie gryzł wędzeidłGa

Herr eMannelig Herr MGannelig weź Cza żonę menie
GJam przecież jDest taka heojDna
Usełyszeć mogę tGylko od cCiebie tak lub neie
Czy Gtego cChcesz (D)czy neie

eDwanaście murowGanych młCynów tobie deam
Które sGtoją od TDillo do TeernDo
Ich żearna tak czerwGone jak oCgnie piekła e
Ich Gkoła aż śDwiecą od serebGra

Herr eMannelig Herr MGannelig weź Cza żonę menie
GJam przecież jDest taka heojDna
Usełyszeć mogę tGylko od cCiebie tak lub neie
Czy Gtego cChcesz (D)czy neie

ePiękny miecz złocGony ja tCobie jeszcze deam
W boju Gnigdy cię oDn nie zawieedzDie
eGdy piętnastu zGłotych pierścCieni zabrzmi kleang
Wróg ucGieknie zD pola w popłeochGu

Herr eMannelig Herr MGannelig weź Cza żonę menie
GJam przecież jDest taka heojDna
Usełyszeć mogę tGylko od cCiebie tak lub neie
Czy Gtego cChcesz (D)czy neie

eDodam też kosGzulę tak bCiałą niby śnieeg
Co z zamGorskich jedwDabiów jest tkeanDa
eNie znajdziesz drugiej tGakiej choćbCyś świat cały zszeedł
Tobie tGylko Dją ofiareujGę

Herr eMannelig Herr MGannelig weź Cza żonę menie
GJam przecież jDest taka heojDna
Usełyszeć mogę tGylko od cCiebie tak lub neie
Czy Gtego cChcesz (D)czy neie

eDary te króleGwskie cChętnie przyjąłbeym
Gdybyś Gbyła cDórką KośceiołDa
eLecz tyś jest córką tGrolla starCego czarta z geór
Siostrą dGiabła dDziedziczką NeeckGa

Herr eMannelig Herr MGannelig weź Cza żonę menie
GJam przecież jDest taka heojDna
Usełyszeć mogę tGylko od cCiebie tak lub neie
Czy Gtego cChcesz (D)czy neie

eI w ciemność precz odGeszła cCórka trolla z geór
W mroku lGasów cDichła jej skeargDa
eJeślibym rycGerza za mCęża mogła wzieąć
Ma udrGęka Dby się skońcezyłGa

Herr eMannelig Herr MGannelig weź Cza żonę menie
GJam przecież jDest taka heojDna
Usełyszeć mogę tGylko od cCiebie tak lub neie
Czy Gtego cChcesz (D)czy neie

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Dobry+ 3 głosy
anonim

Najpopularniejsze piosenki Cronica