0
0

Na tej ziemi Cronica

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący
    2 ulubione
eNa tej Dziemi Csię choewałam
eTamte Dpola Cwiatrów epełne
eTam był Dten, co Cgo koechałam
eTam też Dmoje Cciało ezwiędłe

eTam też Drośnie Cgaj zieelony
W enim najDdzikszy Cpotok epłynie
eTam na Dskale Cjest wyeryte
ePrzenajDświętsze Cboskie eimię

eChoć spłyDnęła Ckrwią kraeina
eChoć mych Dbraci Cwzięła ewojna
eLud mój Dprzetrwa Ctysiącelecia
eMoja Ddusza Cjest spoekojna

eMatka DZiemia Cnas uetuli
eWeźmie Dnasze Cliche eciała
W ezamian Dda kraCinie ekróli
eBy przetDrwała Cojców ewiara

eTutaj Dnoc jest Cnajpiękeniejsza
eKsiężyc Dgwiazdom Cusłueguje
eSłońce Dświeci Ctu najejaśniej
eTu najDlepszy Cplon kiełekuje

eZostał Dpo mnie Cduch i epamięć
eZnak groDbowy w Cbukoewinie
ePrzy najsDtarszym Cdrzewie w egaju
eTam gdzie Dpotok Crwący epłynie

Oceń to opracowanie
anonim

Najpopularniejsze piosenki Cronica