0
0

Bieszczadzka tęsknota Cztery Pory Miłowania

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja C
    21 ulubionych
Refren
CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady? G
CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady?

Jak w niej Gszukać – gdy chwila ulotna
I odFnaleźć w bezdrożach Twe Cślady…?

Zwrotka 1
F Woła mnie echo opuszczonych Cgór
e Dokąd dojdę najdalej w tej Fgłuszy?
G Dzień mnie zabiera do wędrowczych Fról
RozszaGlałym akordem niespokojnej aduszy G

Refren
CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady? G
CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady?

Jak w niej Gszukać – gdy chwila ulotna
I odFnaleźć w bezdrożach Twe Cślady…?

Zwrotka 2
F Ciepło i łoskot i huk i nagłaC cisza
e Oczy otwieram, strofy trzymamF w dłoni
G Sznureczki świtu z wiatrem się Fkołyszą
W Ghuśtawkach bezkresnych jak miłość poałonin… G

Refren
CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady? G
CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady?

Jak w niej Gszukać – gdy chwila ulotna
I odFnaleźć w bezdrożach Twe Cślady…?

Zwrotka 3
F Już prawie omdlony w półobjęCciach nieba
e Gadam trzy po trzy pod altaną Flasu
G Nie mnie i Ciebie, Nas mi MiłaF trzeba
W drodze od przeGłęczy i do kresua czasu G

Refren
CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady? G
CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady?

Bez gitary
Jaka tęsknota mi każe na do dnia (na do dnia)

Iść tą gęstwą samotną w Bieszczady?

Jaka tęsknota mi każe na do dnia (na do dnia)

Iść tą gęstwą samotną w Bieszczady?


CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady? G
CJaka tęsGknota mi każe na Fdo dnia (na Cdo dnia)
CIść tą Ggęstwą samotną w FBieszczady?

Jak w niej Gszukać – gdy chwila ulotna
I odFnaleźć w bezdrożach Twe Cślady…?

Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie 4 głosy
anonim