0
0

Bukiet wiosenny Cztery Pory Miłowania

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Początkujący Tonacja h
    1 ulubiony
Ref. aTy dasz mi dbuków Fzapach tajaemny
ja w twe raCmiona H7wpuszczę połoEniny
az liści podżółkłych Fdar drogoacenny
gdy się jak Cbukiet wiH7osenny złoEżymy

1. aPowiem ci Cszeptem – dszept wiatr koEłysze –
awciąż trwa tamta Cwiosna, Eprzerwijmy aciszę!
ajest tyle poCgody w śdpiewności Emowie
awłóżmy jej Csuknię – niech Ezatańczy asobie!

Ref. aTy dasz mi dbuków Fzapach tajaemny
ja w twe raCmiona H7wpuszczę połoEniny
az liści podżółkłych Fdar drogoacenny
gdy się jak Cbukiet wiH7osenny złoEżymy

Ref. aTy dasz mi dbuków Fzapach tajaemny
ja w twe raCmiona H7wpuszczę połoEniny
az liści podżółkłych Fdar drogoacenny
gdy się jak Cbukiet wiH7osenny złoEżymy


2. aJuż prawie, Cjesień, djuż blisko –E
aodpoCwiedzi na najtruEdniejsze pytaania
aspójrz; jak roCzkwita dnam wrzosoEwisko
agdy wschodzi Csłońce – Eoczu nie zasałaniaj!


Ref. aTy dasz mi dbuków Fzapach tajaemny
ja w twe raCmiona H7wpuszczę połoEniny
az liści podżółkłych Fdar drogoacenny
gdy się jak Cbukiet wiH7osenny złoEżymy

Ref. aTy dasz mi dbuków Fzapach tajaemny
ja w twe raCmiona H7wpuszczę połoEniny
az liści podżółkłych Fdar drogoacenny
gdy się jak Cbukiet wiH7osenny złoEżymy

Oceń to opracowanie
Historia
Kontrybucje:
Kamil
Kamil
anonim