0
0

The man's too strong Dire Straits

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

 • Chwyty na gitarę Sad-spirit
  3 ulubione

d / C
B / d
d / C
B / d

   I'm d just and ageing drummer boy
   And in the Cwars I used to play
   And I've B called the tune
   To many a torture d session
   Now they d say I am a war criminal
   And I'm Cfading away
   B Father please her my cond fession

   I have Glegalised robbery
   DCalled it a belief
   I have Grun with the money
   And Dhid like a thief
   I have Gre-written history
   With my Darmies and my crooks
   DInvented Cmemories a7    
   I did Dburn all the books
   And I can d still hear his laughter
C e Emsus2+4
And I can still hear his song
   The man's too e big
   The man's too Dstrong C 

C D/A / D C
C /Well I have tried to be meek
And I have tried to be mild
But I spat like a woman
And sulked like a child
I have lived behind walls
That have made me alone
Striven for peace
Which I have never known
And I can still hear his laughter
And I can still hear his song
The man's too big
The man's too strong

Well the sun rose on the courtyard
And they all did hear him say
'You always were a Judas
But I got you anyway
You may have got your silver
But I swear upon my life
Your sister gave me diamonds
And I gave them to your wife'
Oh father please help me
For I have done wrong
The man's too big
The man's too strong


SONG: The Man's Too Strong
ARTIST: Dire Straits
ALBUM: Brothers In Arms (1985)

INTRO:

C (strums) C (strums)
e----------------------------------------0-------------0---------------
B----------------------------------------1-------------1---------------
G--------0h2-2-2-2---2-2-0--------2-0----0-------------0-------0-------
D--0--3--------------------3-0--------2--2-------------2-----2------0--
A----------------------------------------3----------3--3---3------1----
E----------------------------------------------------------------------

Bb(strums) Dm(strums) Dm(strums)
e--1-------------------1-------------1--------------------------
B--3-------------------3-------------3--------------------------
G--3-------------------2-------------2----------------0h2-2-2-2- etc.
D--3---------3p0---0---0----------0--0---------0h3--3-----------
A--1-------------3--------------3-------------------------------
E---------------------------------------------------------------

d I am just an aging drummer-boy, and in the Cwars I used to play
And I've B called a tune to many a torture d session.
d Now they say I am a war criminal, and I'm a-Cfading away.
B Father, please hear my confession.

I have Glegalized robbery and Dcalled it belief
I have Grun with the money, I have Dhid like a thief
I have Grewritten history with my Darmies and my crooks
DInvented Cmemories, a    I did Dburn all the books
And I can d still hear his laughter, and I can Cstill hear his e song
esus2    The man's too e big, the man's too Dstrong    C    D    C 

C c G Gm etc.Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Niczego sobie+ 2 głosy
anonim
 • anonim
  Anonimowy Użytkownik
  Miło cię poznać,
  Nazywam się koneh slyvia Miss, Jak szept modlitwy mojej nocy i udał się do poszukiwania przyjaciela na miłe www.wywrota.pl natknąłem kontaktu, mój umysł i moje serce powiedział mi, do skontaktowania się z przyjaźni, przyjaciela, który w pełni zrozumieć jego przyjaciel i razem dzielą się swoimi uczuciami. proszę łaskawie przyjąć mój wniosek, uważam, że odległość lub wiek nie może być barierą, ale niech miłość łączy nas, ponieważ miłość jest most, który połączony oddali się blisko siebie, wyślę moje zdjęcia od razu i otrzymać odpowiedź na mój adres e-mail
  slyviakoneh@live.fr
  Twój In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  .......................
  .......................
  Nice To Meet You,
  My name is Miss slyvia koneh, As I whisper my prayer tonight and went into search for a nice friend at www.wywrota.pl I came across your contact,My mind and my heart told me to contact you for friendship, A friend who truly understand his or her friend and share their feelings together. please kindly accept my request, I believe that distance or age can never be a barrier but let's love connect us because love is a bridge that connected far distance to be close to each other, I will send my pictures to you immediately i receive your reply at my email address
  slyviakoneh@live.fr
  yours In Love,
  slyvia
  slyviakoneh@live.fr
  · Zgłoś · 13 lat temu