0
0

Łzy w niebie (Tears in heaven) Eric Clapton

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Winnetou
    10 ulubionych
® ( A E/Gis fis A/E D/Fis E7* E A ) ®

Czy rAozpoznasz E/Gismnie,      fis    A/E   
D/Fis A/E E E6* E7* ®
gdy spotkamy się w niebie?
Czy Acoś zmieni  siE/Gisę,      fis    A/E   
gdy D/Fiszobaczę Cię w A/Eniebie?       E  [E6*]    [E7*]   
By dfisalej iść         jcis7/Fak silnym być A7         Fis7    
E* Fis*h7 D9 ® ( A E/Gis fis A/E D/Fis E7* E A ) ®
Muszę, bo nie jestem jeszcze z tobą w niebie.

Czy mAi podasz dE/Gisłoń,      fis    A/E   
D/Fis A/E E E6* E7* ®
gdy spotkamy się w niebie?
Czy pAomożesz wE/Gisstać,      fis    A/E   
kiedyD/Fis będę już w niA/Eebie?       E  [E6*]    [E7*]   
Wciąfisż dzień za dniem       cis7/Ftak szukam sweA7j          Fis7    
E*Fis*h7 D9 ® ( A E/Gis fis A/E D/Fis E7* E A )
Drogi, bo nie jestem jeszcze z tobą w niebie.

Na kColana czaG/Hs   a7  
Może rzucić  D/Fiscię    G   D/Fis       e   [D/Fis-G]       
ZłamCać serce byśG/H    a7  
Poznał jaD/Fisk to jest,  G jak D/Fisto jest.         E  [(]  [E*]   [E6*]    [E7*]    [)] 

solo( A E/Gis fis A/E D/Fis A/E E E* E6* E7* )x2

Za dfisrzwiami jest        scis7/Fpokój i wiem,A7          Fis7    
E* Fis* h7 D9 ® ( A E/Gis fis A/E D/Fis E7* E A ) ®
Że nie będzie już więcej tych łez w niebie.

Czy rAozpoznasz E/Gismnie,      fis    A/E   
D/Fis A/E E E6* E7* ®
gdy spotkamy się w niebie?
Czy Acoś zmieni  siE/Gisę,      fis    A/E   
gdy zD/Fisobaczę Cię w A/Eniebie?       E  [E6*]    [E7*]   
By dfisalej iść         jcis7/Fak silnym być A7         Fis7    
E* Fis*h7 D9 ® ( A E/Gis fis )
Muszę, bo nie jestem jeszcze z tobą w niebie,
E*Fis* h7 D9 ® ( A E/Gis fis A/E D/Fis E7* E A )
Muszę, bo nie jestem jeszcze z tobą w niebie.

® - riff

(opracowanie muzyczne: Sylwek Szweda i Adam Wosz)

--------------------------------------------------------------------------------

wersja uproszczona

( A E fis E D E A )

Czy ArozpoznaszE mnie,     gdfisy spotEkamDy się w niebAie?       E  E6   E7  
Czy cAoś zmieni się,E      gdyfis zobaEczęD Cię w niAebie?       E  E6   E7  
By dfisalej iść      jak Cis7silnym byćA7        Fis7    
MuEszęFis, bo nih7e jestem jeszcze  Ez tEsus4obą w Eniebie.    [(]   A    E  fis    E  D  E  A  [)] 

Czy mAi podasz dEłoń,     gdyfis spotEkamDy się w niebAie?       E  E6   E7  
Czy pAomożesz wEstać,     kifisedy bęEDjuż w niebAie?       E  E6   E7  
Wciąfisż dzień za dniem    takCis7 szukam swA7ej        Fis7    
DroEgiFis, bo nieh7 jestem jeszcze  E z tEsus4obą w Eniebie.    [(]  A     E  fis    E  D  E  A  [)] 

Na koClana czaGa7  
Może rzucić ciDę     G  D  e  [D-G]   
ZłamaCć serce byśG  a7  
D G D E E6 E7 solo( A E fis E D A E E6 E7 )x2
Poznał jak to jest, jak to jest.

Za dfisrzwiami jest     spokCis7ój i wieA7m,        Fis7    
ŻEe niFise będzih7e już więcej E  tyEsus4ch łezE w niebie.    [(]  A   E   fis    E  D  E  A  [)] 


Czy rAozpoznasz Emnie,      gdyfis spotEkamDy się w niebAie?       E  E6   E7  
Czy cAoś zmieni się,E       gdfisy zobEaczęD Cię w niAebie?       E  E6   E7  
By dfisalej iść      jak Cis7silnym byćA7        Fis7    
MusEFis, bo nih7e jestem jeszcze  E z tEsus4obą w Eniebie,     A     E  fis   
MusEFis, bo nih7e jestem jeszcze  E   zEsus4 tobą wE niebie.    [(]  A      E  fis    E  D  E  A  [)] 

A - X,0,2,2,2,0
E - 0,2,2,1,0,0
fis - 2,4,4,2,2,2
D - X,0,0,2,3,2
E6 - 0,2,2,1,2,0
E7 - 0,2,2,1,3,0
Cis7 - 4,4,6,4,6,4
A7 - 0,X,2,0,2,X (lub e6 - 0,2,2,0,2,0)
Fis7 - 2,4,2,3,2,2
Fis - 2,4,4,3,2,2
h7 - 2,2,4,2,3,2
E4 - 0,2,2,2,0,0
C - X,3,2,0,1,0
G - 3,2,0,0,3,3
a7 - X,0,2,0,1,0
e - 0,2,2,0,0,0

( opracowanie muzyczne: Sylwek Szweda )
Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 2 głosy
Kontrybucje:
Winnetou
Winnetou
anonim